IBM Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Akıllı bir dünya oluşturulmasına yardımcı oluyor.


IBM ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal sosyal sorumluluk strateji ve uygulamalarımızın başlıca odak noktaları eğitim, sağlık ve acil durumlara hazırlık gibi belirli toplumsal sorunlara yönelik girişimler geliştirilmesidir. Dünyanın her yanındaki toplumlara destek olabilmek için bu alanlarda yenilikçi programları ortaya koyarken IBM'in en değerli kaynakları olan teknolojimizden ve tecrübemizden faydalanmaktayız.

Kurumsal sosyal sorumluluğa olan bağlılığımız, çek defteri hayırseverliğinin ötesine gitmemizi gerektirmektedir. Belirli sorunlara yönelik teknoloji çözümleri tasarlamak için kamu kuruluşları ve kâr amaçlı olmayan kuruluşlarla tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de tam işbirliği içerisinde çalışmaktayız.

Örneğin, Kurumsal Hizmet Gücü programımız her yıl, kritik önem taşıyan yerel projelerde devlet kurumları, kâr amaçlı olmayan kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile birlikte çalışmak üzere, yüksek potansiyele sahip belirli çalışanlardan oluşan ekipler görevlendirmektedir.

IBM'in Toplum için Gönüllülük Programı, çalışan gönüllüğü ile kurumsal yardımseverliğin teşvik edilmesi ve sürdürülmesi konusunda IBM çalışan ve emeklilerine istedikleri sivil kuruluşuna destek sağlayabilmeleri için hibe, eğitim içeriği ve teknoloji araçları sağlamaktadır.

World Community Grid girişimimiz, boş durumdaki bilgisayarların sahip olduğu işlem gücünden yararlanarak karmaşık biyolojik, çevresel ve sağlıkla ilgili kritik araştırmalar kapsamındaki belirli hesaplamaların gerçekleştirilmesinde “grid computing” teknolojisinden yararlanmaktadır.

IBM’in kurumsal sorumluluk yaklaşımı iş yapış yöntemimiz olan; teknoloji uygulamaları, sürekli dönüşüm ve sürdürülebilir değişimi yansıtmaktadır. Dünya çapındaki çabalarımızın etkilerinin detaylarını 2015 kurumsal sorumluluk raporumuzda bulabilirsiniz.