Sidens hovedinnhold
Sidens hovedinnhold

Navigering på primærflipp

Kunder, bedrifter og markeder er i endring. Ny teknologi gir nye muligheter og utfordringer. Det er imidlertid ikke alltid så lett å se hvordan disse endringene vil påvirke markedssjefens jobb. For å få et innblikk, har vi personlig intervjuet over 1700 markedssjefer i 64 land. Resultatene fra undersøkelsen med tittel “From Stretched to Strengthened” viser fire utfordringer. Den sterke informasjonsveksten, fremveksten av sosiale medier, det økende utvalget av kanaler for å nå kunder, samt kundedemografiske endringer er faktorer som går igjen hos markedssjefene.
I vår Chief Marketing Officer (CMO) studie kan du lese mer om markedssjefenes utfordringer og hvordan disse kan håndteres i fremtiden.Think App

It's more than an app. It's an entire experience. Download THINK from IBM (US)