Enterprise Applications


IBM SAP Consulting Services


Arvoa asiakkaalle yritysohjelmistojen avulla

Enterprise Applications service line yhdistää IBM:n SAP-, Oracle- ja Microsoft-konsultointipalvelut yhden palveluhaaran alle. Se toimittaa ympäri maapallon ulottuvia liiketoiminta- ja IT-projekteja maailman johtaville organisaatioille sekä myös pk-yrityksille. Konsultointipalvelut ovat tiiviisti yhteydessä IBM:n omien tuotteiden sekä CAMMS (cloud, analytics, mobile, social, and security) –agendan kanssa, joilla taataan paras mahdollinen arvonluonti asiakkaille.

Suomessa Enterprise Applications keskittyy SAP-konsultointipalveluihin, joita IBM toteuttaa neuvonannoista ja prosessikonsultoinnista aina käyttöönottoon sekä tukitoimintoihin ja ylläpitoon saakka. Perinteisen SAP-toiminnanohjausjärjestelmän lisäksi IBM:lla on vahva osaaminen myös muiden SAP-tuotteiden konsultoinnista. IBM muun muassa suunnittelee ja toteuttaa SuccessFactors HR-järjestelmän käyttöönottoja nopeasti ja tehokkaasti. Lue lisää IBM:n SAP-konsultointipalveluista täältä (US).

Miten yritykselläsi menee? Uusimmat SAP-järjestelmät kertovat sen tehokkaasti ja havainnollisesti.

SAP-järjestelmän tuoreimmat versiot tuottavat tehokkaasti tietoa yrityksen kaikista keskeisistä strategisista ja operatiivisista toiminnoista. Asiakaskohtaisesti räätälöidyn, integroidun järjestelmän käyttö on ketterää ja kustannustehokasta – toimintojen monipuolisuudesta huolimatta. Järjestelmän tuottama tieto tarjoaa merkittäviä kilpailuetuja ja mahdollistaa sujuvamman, tehokkaamman ja tuottavamman toiminnan.

IBM:n etumatka SAP-osaamisessa perustuu pitkäaikaiseen SAP-kumppanuuteen sekä vankkaan ammattitaitoon. Yli 32 000 SAP-konsulttimme ansiosta olemme yksi suurimmista SAP-kumppaneista. Pitkän, yli 40-vuotisen kokemuksen ansiosta osaamisemme on laaja-alaista: pystymme kartoittamaan luotettavasti yrityksen, toimialan ja koko markkinan tilanteen. Kartoituksen avulla löydämme juuri ne mahdollisuudet, joilla rakennamme asiakkaallemme kilpailuetua modernin toiminnanohjausjärjestelmän avulla.

Kylmästä pohjolasta Teksasin aurinkoon – kansainvälisyys on osa arkea


Mielenkiintoiset työtehtävät, kansainvälisyys ja vaativat haasteet ovat tärkeitä toiveita monen osaajan uratavoitteissa. SAP-konsultointi IBM:llä vastaa vaatimuksiin ja tarjoaa innostuneille mielenkiintoisia työtehtäviä kansainvälisissä projekteissa.

Kansainvälisyys on IBM:llä merkittävä osa arkea. Monikansallisen yhtiön työkielenä on englanti ja konsultoinnissa projektikollegoita löytyy lähes aina myös Suomen ulkopuolelta. Myös suomalaisia osaajia löytää vastaavasti maailmalta paljon.

SAP-projektipäällikkö Inna Roos hyvä esimerkki siitä, miten kansainvälisen uran IBM:llä voi halutessaan luoda. Inna on seitsemän vuoden uransa aikana ehtinyt toimia esimerkiksi kouluttajana, projektipäällikkönä ja henkilöesimiehenä. Kansainvälistä kokemusta on kertynyt esimerkiksi projekteista ympäri Eurooppaa sekä Venäjältä ja Keniasta.

– SAP-konsultointi IBM:llä on upea mahdollisuus kansainvälisestä urasta haaveilevalle. Mikäli omaa intoa riittää, pelikenttänä on koko maailma. Kukaan ei kuitenkaan pakota hyppäämään ulkomaille, joten omista haaveista ja suunnitelmista kannattaa kertoa työyhteisössä. Kaikkiin haasteisiin kannattaa tarttua kaksin käsin. Jokainen tilaisuus ruokkii seuraavaa ja koskaan ei tiedä, mikä vipu on ratkaiseva.

IBM toimii yli 170 maassa. Yhteistoiminta eri maiden kollegojen kanssa on säännöllistä myös kotimaisissa projekteissa, sillä yhteistyötä eri maiden ammattilaisten välillä tehdään rutiininomaisesti.

Inna vei uransa kansainvälisyyden kokonaan uudelle tasolle alkuvuonna. Seitsemän vuoden IBM-ura Suomessa jatkuu tulevaisuudessa Yhdysvalloissa, jossa positiivisuudestaan ja ammattitaidostaan tunnettu Inna aloitti konsulttina ja SAP-projektipäällikkönä tammikuussa 2014.

– Mielestäni uudet haasteet ovat ainoa tapa kasvaa ja kehittyä. Minut pitää motivoituneena se, että ei tule tehtyä täysin samaa asiaa kahta kertaa, vaan aina on jokin uusi komponentti mukana. Tämä haastaa minua ajattelemaan totutun asian uusiksi ja miettimään lähestymistapaa uudelta kantilta.

Inna on viihtynyt uusien haasteiden parissa

Kansainvälistä uraa mielivien kannattaa kuunnella Innaa tarkasti. Ulkomaille haluavan kannattaa pitää mielessään muutamia asioita ylitse muiden. Näitä ovat esimerkiksi oman ammattitaidon kehittäminen ja tilaisuuksiin tarttuminen.

– Kannattaa keskittyä siihen osa-alueeseen, jota haluaa alkaa tehdä päivätyönään. Henkisesti kannattaa valmistautua siihen, että kansainväliseen projektiin siirtyessä omat suoraan työhön liittyvät vastuualueet ovat projektin tuttua osaa: lisähaasteena tulevat usein kulttuurierot ja kommunikointiongelmat.

Haasteista pitävä Inna on viihtynyt Yhdysvalloissa hyvin. Siirtymistä on helpottanut globaalisti integroidut toimintatavat, joiden ansiosta monet asiat hoidetaan mantereen vaihtumisesta huolimatta tuttuun tapaan.
Kokemuksella ja kumppanuudella lisäarvoa asiakkaalle


IBM ja SAP jakavat pitkän yhteisen historian. Vuosikymmenien kumppanuuden aikana SAP-projektien toteutustapoja on hiottu ja kehitetty aktiivisesti. Lopputuloksena on tehokas ja varma tapa uniikkien projektien läpivientiin.

Vuosien saatossa kokemusta on maailmanlaajuisesti kertynyt sadoista projekteista, joista jokainen on ollut ainutkertainen. IBM:n toimintatapaan kuuluu kiinteästi jatkuva pyrkimys asioiden tekemiseen aiempaa paremmin. Toteutustapoja ja projektien läpiviennin menetelmiä onkin säännönmukaisesti kehitetty saatujen kokemuksien pohjalta.

 

Pitkä kumppanuus – tuoretta osaamista

Kehittyminen, laatu ja asiakkaan menestyksen edistäminen ovat meille tärkeitä periaatteita. Pitkäjänteisen työn ansiosta asiakkaamme voivat olla varmoja siitä, että käytössä on viimeisintä teknologiaa ja SAP-investointi todella tehostaa toimintaa.

Pikäaikainen kumppanuussuhde SAPin kanssa on päätynyt historian lehdille monina eri merkkipaaluina. Lisätietoja kumppanuudesta löydät tästä linkistä (englanniksi).

Uskomme, että tyytyväinen asiakas on paras käyntikorttimme. Siksi verkkosivuillemme on koottu runsaasti referenssejä suoritetuista projekteista.
Osaamista asiakasta varten


Vanhan suomalaisen sananparren mukaan kokemus tuo varmuutta. Lausumaan on helppo yhtyä myös konsultoinnissa, sillä kokemus tehostaa tiedon hyödyntämistä käytännön tasolla. Näin se tuo konsultille kyvyn ymmärtää asiakkaan tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla.

IBM on kerryttänyt SAP-ratkaisuista kokemusta useiden kymmenien vuosien ajan. Kokemuksen ansiosta tiedämme, miten huomioida asiakkaan yksilölliset tarpeet. Tilanteeseen parhaiten sopivan ratkaisun esittäminen sujuu sekin vuosien tuoman kokemuksen ansiosta ammattimaisella varmuudella.
 

Koulutus takaa tuoreen tiedon

Kokemuksen lisäksi taitojen ylläpito edellyttää investointeja osaamisen kehittämiseen. IBM kannustaa kaikkia konsulttejaan pitämään huolta ammattitaidosta tarjoamalla uraa ja tietotaitoa kehittävää koulutusta.

SAP-linjan koulutusvastaava Riina Teivainen kertoo konsulttien päivittävän osaamistaan innokkaasti.

– Kokeneet konsultit ovat erittäin ahkeria kouluttautujia. Omaa osaamista halutaan ylläpitää ja uusien tekniikoiden hallinta varmistaa. Konsultit selvittävät useimmiten itse kehitystarpeensa ja tiedustelevat sitten, milloin koulutuksiin olisi mahdollista osallistua.

Kokeneempien konsulttien lisäksi myös tuoreiden ammattilaisten taitoja ylläpidetään ja kehitetään suunnitelmallisesti. Nuorilla konsulteilla koulutustarpeita ja -haluja käydään läpi yhteistyössä esimiehien kanssa.

– Esimiehien rooli koulutustarjonnan kartoittamisessa on uransa alussa olevilla konsulteilla avainasemassa. Tarpeiden lisäksi koulutuksessa pyritään huomioimaan myös lähitulevaisuuden trendit ja tarpeet, Teivainen toteaa.

IBM:n tavoitteena on aina rakentaa asiakkaan kanssa tiivis ja menestyksekäs suhde, joka johtaa käytännössä realisoituviin liiketoimintahyötyihin. Tärkeä osa tätä tavoitetta on varmistaa, että jokaisen konsultin kokemus nivoutuu yhteen alan viimeisimmän osaamisen kanssa. Teknisellä puolella koulutusmielenkiintoa ovatkin viime vuosina herättäneet esimerkiksi SAPin HANA -teknologia ja erilaiset mobiiliratkaisut.
Trainee-ohjelma kasvattaa koulun penkiltä konsultiksi


Huomispäivän osaajat eivät synny vain kirjoja lukemalla. Vahvan teoriaosaamisen rinnalle tarvitaan kokemusta, hyviä vuorovaikutustaitoja, asiakaslähtöistä ajattelua sekä vahvaa sitoutumista tavoitteiden toteuttamiseksi.

Suomessa IBM kasvattaa opiskelijoita osaajiksi trainee-ohjelmien kautta. Ohjelmassa opintojaan viimeistelevät opiskelijat otetaan mukaan aitoihin projekteihin. Tosimaailman työtilanteissa toimiminen takaa parhaat mahdollisuudet kehittää ammattitaitoa ja osaamista. 

IBM Enterprise Application -osasto etsii traineita tarpeen mukaan. Yleensä mukaan valitaan opintonsa loppuvaiheilla olevia korkeakouluopiskelijoita, joilla on teknillinen tai kaupallinen koulutus. Usein traineen ensimmäinen rooli projektityössä on toimia projektijohdon tukena, näköalapaikalla joka antaa hyvän kuvan koko SAP-työkentän laajuudesta ja monipuolisuudesta.

Tuotantotalouden opiskelut Metropolia-ammattikorkeakoulussa keväällä 2013 päättänyt Antti Vartiainen aloitti SAP-traineena huhtikuussa 2012. Vartiaisen mukaan työn ja opiskelun yhteensovittaminen onnistui hyvin, sillä ajankäyttöä oli mahdollista säädellä joustavasti.

Olen ollut erittäin tyytyväinen trainee-ohjelmaan. Pääsin heti ensimmäisen viikon jälkeen kiinni aitoon käytännön projektityöhön, jossa olen voinut kehittää osaamistani jatkuvasti. 

Opinnot vuonna 2012 päättänyt Vartiainen on omien sanojensa mukaan viihtynyt konsulttityössä hyvin. Valmistumisen jälkeen trainee-rooli vaihtui kokopäivätyöksi Enterprise Application -konsulttina.  

Parasta työssä ovat uudet tilanteet, joissa on mahdollista kehittää osaamistaan. Työn ja opintojen yhteensovittaminen vaati toki ahkeruutta ja vaivannäköä, mutta molemmat osa-alueet myös tukivat toisiaan, Vartiainen toteaa.

Mikäli ura SAP-konsulttina kiinnostaa, kannattaa paikkaa Vartiaisen mukaan hakea ennakkoluulottomasti.

– EA-konsultiksi voi työllistyä hyvin monenlaisella taustalla ja haasteellisia tehtäviä riittää varmasti.

Työn ohessa IBM pyrkii tarjoamaan traineille mielenkiintoisia lopputyöaiheita. Tavoitteena on tilanne, jossa lopputyö palvelee sekä opintoja, että ammatillisen osaamisen kehittymistä. 
Ota yhteyttä

Previous

Marcus Cohn Kaisa Korri Camilla Grönholm
Next

 


Marcus Cohn

Marcus Cohn
GBS SAP Finland Local Services Partner

 

IBM-tutkimuksia

IBM 2015 C-suite Study – Redefining Boundaries
Tutustu 5247 johtajan näkemyksiin