Application Development
& Innovation
Sovellusten kehityspalvelut

Älykkäämpiä integroituja ratkaisuja

IBM sovellusten kehityspalvelut auttavat ottamaan käyttöön älykkäämpiä kokonaisratkaisuja. Otamme kokonaisvastuun hankeen tai projektin toimittamisesta, liiketoimintaprosessien mallintamisesta ja arkkitehtuurin suunnittelusta, pakettiratkaisun käyttöönotosta sekä ratkaisun integroinnista muihin järjestelmiin.


IBM Finland toimi vastaavana järjestelmäintegraatiotoimittajana laajuudessaan ainutkertaisessa Elvis-hankkeessa:

Katso miten IBM Bluemixiä hyödyntäen pystytään kehittämään nopeasti mm. mobiili- ja IoT-ratkaisuja:


Hyödyntämällä ketterien menetelmien parhaita käytäntöjä sekä IBM:n DevOps -ratkaisuita tehostamme projekti- ja ylläpitotoimitusta:


Hyödyntämällä IBM:n ohjelmistoja, toimialaratkaisuja ja kumppaniverkostoa pystymme toimittamaan asiakkaillemme juuri oikean ratkaisun. Varmistamme toimituksen onnistumisen käyttämällä IBM:n hanketyyppiin räätälöityjä menetelmiä ja sujuvan käytön yhdessä sovellusten hallintapalveluiden kanssa.

  • - Lue lisää...

    Keskeisimpiä osaamisalueitamme ovat:


Sovellusten hallintapalvelut

Jatkuvaa sovellusten hallintaa ja älykästä modernisointia

Täyttävätkö nykyiset sovellukset yrityksesi liiketoiminnan tarpeet myös tulevaisuudessa? Tarvitaanko muutoksia – ja jos tarvitaan, niin minkälaisia ja millä aikataululla? Voidaanko kustannustehokkuutta parantaa sovellussalkkua muuttamalla? Sovellusten hallintapalvelumme huolehtii siitä, että asiakkaidemme tietojärjestelmien sovellukset ovat liiketoimintaa vastaavassa kunnossa.

Pitkät asiakassuhteet mahdollistavat sen, että tunnemme asiakkaidemme sovellussalkun sisällön ja pystymme tunnistamaan modernisointia vaativat osa-alueet. Pystymme takaamaan kustannustehokkaan 24/7-palvelun ja käytössämme on samat prosessit, menetelmät ja välineet jokaisella aikavyöhykkeellä. Palvelemme kaikenkokoisia yrityksiä, kaikilla toimialoilla.

Smarter Commerce & älykkäämpää logistiikan toimitusketjun hallintaa


Meillä IBMssä on vuosien kokemus logistiikan toimitusketjun hallinnasta. Integrointiosaamisemme toimii yhdistävänä palasena eri toimijoiden välillä. Se mahdollistaa nopeuden ja joustavuuden toimitusketjun osapuolten välisessä tiedonsiirrossa ja sallii keskittymisen liiketoimintamallien kehittämiseen teknisen toteutuksen sijaan. Näin toimitusketjun hallinnasta saadaan liiketoimintalähtöistä, nopeaa, skaalautuvaa ja järjestelmäriippumatonta. Joustavuus, kustannustehokkuus ja yhteistyö toimitusketjussa paranevat!

Tämä osaamisemme soveltuu logistiikan lisäksi minne tahansa, missä yritysten yhteistyötä halutaan automatisoida. Oheisesta videosta näet visuaalisesti, mitä lisäarvoa toimitusketjun automatisointi mahdollistaa.
Smarter Energy osana sovelluspalveluita


Suomen IBM laajentaa AMS -osaamistaan energiatoimialalle. Ylläpidettävät ohjelmistot käsittävät muun muassa toiminnanohjauksen, kunnossapidon, verkkotietojen, sekä sähköverkon hallinnan ja suunnittelun työkalut.

Suomen sovellushallintapalveluiden toimittamat palvelut ovat osa IBM:n laajempaa Smarter Energy -strategiaa, joka keskittyy tehostamaan energiantuotantoa sekä -siirtoa tuomalla data ja sen hallinta osaksi toimintoja. Katso lisää kuinka tulevaisuudessa data on oleellinen osa esimerkiksi sähköverkkojen hallintaa:
Suomi elää älystä!


Meillä on Suomessa ensiluokkaiset valmiudet tehdä asioita älykkäämmin ja lisätä hyvinvointia toimimalla uusilla tavoilla, ennakkoluulottomasti. IBM haluaa omalta osaltaan nostaa tätä keskustelua esiin, ja pyrkiä siten tuomaan konkreettisia näkökulmia älykkäämmin toimivan suomalaisen yhteiskunnan rakentamiseen.

Liiketoiminnan analytiikalla ja optimoinnilla varmistetaan, että valtavasta tietotulvasta löydetään oleellinen informaatio yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden käyttöön. Lisäksi sovelluspalvelumme auttavat innovoimaan ja ylläpitämään liiketoimintaa tukevia sovelluksia. Suomen IBM:n Sovellushallintapalvelut tarjoavat esimerkiksi yritysten raportointijärjestelmien ylläpitoa ja kehitystä.

Käy tutustumassa arvostettujen yksityisen ja julkisen sektorin ajattelijoiden kirjoituksiin ja osallistumassa keskusteluun  täällä.
Smarter Cities - Kohti älykkäämpiä kaupunkeja


Suomen IBM:n Sovellusten hallintapalvelut on mukana matkalla Kohti älykkäämpää maailmaa ja kaupunkeja toimittamalla julkishallinnon asiakkaalle portaalin ylläpitopalveluita sekä sähköisen asiointialustan palveluita.

Inspiroidu älykkäämmistä kaupungeista YouTubessa
 
Voit tutustua aiheeseen lisää myös Suomen IBM:n omalla sivustolla
 
 Lue tutkimus: The business of social business What works and how it's done


 
Uusi IBM Institute for Business Value -tutkimus paljastaa, kuinka organisaatiot voivat hyödyntää sosiaalista liiketoimintaa luodakseen merkityksellistä lisäarvoa liiketoiminnalleen.
 
Lue lisää täältä (eng)Ota yhteyttä

Previous

Matias Karvinen Juha Jokinen Tuomas Vanhanen Vladislav Jumppanen Anna-Maria Kapanen Mika Sarkki Karri Karanto Katja Koivu-Pirhonen Kalle Eerola
Next

 


Matias Karvinen

Matias Karvinen
Leader, Application Development Services

 

IBM-tutkimuksia

IBM 2015 C-suite Study – Redefining Boundaries
Tutustu 5247 johtajan näkemyksiin