Business Analytics
and Strategy

Analytics som middel til forbedring af bundlinjen

For at opnå succes og skabe forretningsmæssige fordele i en omskiftelig og kompleks verden, kræves indgående kendskab til business analytics. At anerkende værdien af og mulighederne i at kunne analysere data og skabe realistiske prognoser, vil i fremtiden være med til at differentiere virksomheder på tværs af brancher.

Ved gennemgående anvendelse af Smarter Analytics’ brede vifte af kompetencer kan der opnåes effektive løsninger indenfor politk, analyse, forretningsprocesser, organisation samt data. Advanceret og innovativ research indenfor data analytics and optimization hjælper os med at fastlægge en proaktiv fremfor reaktiv strategi. I de fleste virksomheder findes der enorme mængder af information og det anslåes at 85% af denne er lagret som tacit eller ustruktureret viden. IBM Smarter Analytics kan hjælpe med at integrere data mellem forskelligartede systemer samt lagre information på en struktureret og anvendelig måde, for derefter at kunne træffe intelligente beslutninger. Dette er i høj grad med til at øge performance og effektivisere den operationelle drift.

Master Data Management

 

Master Data Management

Master Data Management er ikke en teknisk deciplin, men nærmere en paraply af metoder og handlinger.
MDM dækker over hvorledes vi styrer samarbejde via processer og de data som bæres gennem disse.
Hvilke Data adresseres som Master Data?
Master Data er ikke de transaktionelle data, men de data som tilføjer struktur og dimensionalitet til transaktionelle data.
Eksempler herpå kunne være : Kunder, leverandører, produkter, ansatte, konti, lokationer mm.
Hvad er de typiske fordele ved at gennemfører et MDM initiativ?
Forbedret Data Kvalitet er en af de mest oplagte og synlige fordele, men også Forretnings Processerne vil opleve en positiv samt optimerende udvikling. Klart defineret ansvaret og ejerskabet for data er en nødvendighed for at strømligne indhold og betydning. På en nem og overskuelig måde opnåes et konsolideret sæt af data med et 360○ Perspektiv.

MDM Paraplyen dækker over forskellige tiltag så som...
MDM Strategy: TOP DOWN er en tilgang med formulering af klar vision, strategi og roadmap. En BUTTOM UP tilgang baseres på et brændende problem, og bruger dette til at opbygge og sælge konceptet et skridt ad gangen. Derigennem beviser denne tilgang sit værd gennem direkte og synlige fordele.
Data Governance: Er grundlæggende de regler og procedurer man lægger til grund for data forvaltningen. Ved at være reaktiv, renses data for dubletter og manglende dataområder udbedres. Hvis man derimod udformer en proaktiv strategi, vil man sikre et dedikeret fokus på organisation, processer, ansvar, ejerskab og ansvarlighed.
Monitoring: Gennem Key Performance Indicators udstilles problemets omfanget i f.eks. data kvalitet, og samtidigt indikeres trends. Således skabes der overblik og muligt at synliggøre om data kvalitet forbedres eller forværres.
Master Data Architecture: Valg af strategi for System of Entry (SOE) og System of Record (SOR)
Data harmonization: Er den process som konsoliderer Master Data i flere forskellige systemer, således der skabes et harmoniseret sæt af stamdata uden dubletter og i et standardiseret format.

Business Intelligence

IBM SmarterAnalytics

 

IBM SmarterAnalytics

Korrekt og præcis information til tiden er grundestenene i Business Intelligence. IBM Smarter Analytics har gennem mange års erfaring udviklet ekseptionelle kompetencer på netop BI-området. BI løsninger er i høj grad med til at vedligeholde og udvikle forretningen, så det er muligt at træffe rationelle ”best choice” beslutninger. Rapportering, analyse, budgettering samt måling af profit er blot få af de BI-fordele, der er med til at skabe indsigt i business performance, og dermed skabe fundamentet til optimering af forretningen.

BI løsninger er ikke udelukkende et IT-drevet område, som kan implementeres og afsluttes, men nærmere en process, der kræver samarbejde mellem alle stakeholders. De BI løsninger som er drevet af et specifikt behov fra forretningen, vil hurtigst fremvise synlige resultater. For at information bliver værdifuld for virksomheden, er det vigtig at forstå og følge end-users for at finde frem til det egentlige behov.
Virksomhedens mål, bekymringer og forventninger synes hermed essentielle at definere inden selve BI løsningen søsættes. Desuden vil det være relevant at undersøge, hvordan informations-brugerne vil anvende data, såsom hvilke typer rapporter der ønskes og hvordan informationsdeling håndteres.

Kristine Østensen

Business Analytics & Strategy Lead Denmark
+45 28 80 32 50+45 28 80 32 50

 

Ressourcer

 • Læs mere

  Application Management Services

 
 • F

  Pushing the frontiers: CFOernes perspektiv (2014)

 
 • E

  Reinventing the rules of engagement: CEOernes perspektiv (2013)
  Vi har spurgt over 800 CEOs i hele verden, hvad de finder vigtigst for deres virksomhed for at forblive konkurrencedygtige. Og svaret var innovation og teknonlogi.

 
 • I

  Moving from the back office to the front lines: CIOernes perspektiv (2013)
  I denne rapport har vi undersøgt hvad 1.656 IT-direktører gør for at hjælpe deres virksomheder til at blive mere “kunde-aktiverede”.

 
 • The Customer-activated Enterprise: Konklusioner fra vores globale C-suite study (2013)
  Ti år, 17 undersøgelser og 23.000 personlige samtaler har givet os omfattende indsigt i hvordan både offentlige og private ledere tænker.

 
 • IBM's globale CEO Study (2012): Ledelse gennem netværk

 
 • IBM's globale CMO Study (2011): Fra strukket til styrket

 
 • IBM's globale CIO study (2011): Den essentielle IT Direktør
  Samtaler med 3108 CIOs viser, at IT chefer kan gøre sig uundværlige ved at få IT og forretning til at gå op i en højere enhed. IT kan være med til at nå forretningsmål.

 
 • IBM's globale CFO study (2010): Værdi gennem synergi
  Flere end 1900 CFOs delte deres viden om hvordan man holder sig foran konkurrenterne ved at kombinere finansiel effektivitet med forretningsindsigt.

 
 • IBM's globale CHRO Study (2010): Udover gængse grænser
  Vores interviews med flere end 700 HR-ledere fra hele verden viste at investeringer i arbejdsstyrken er ved at ændre karakter.

 
 • IBM's globale CSCO Study (2010): En smartere Supply Chain i fremtiden
  De næsten 400 Supply Chain ledere vi talte med beskrev en vigtig udvikling indenfor en række områder herunder omkostningsminimering, synlighed, risikostyring, kundeintimitet og globalisering.