IBM Food and Agro

Leverandør af IT-løsninger til fødevareproducerende virksomheder og landbruget

Vi vil være den førende leverandør af IT-løsninger til fødevareproducerende virksomheder og landbruget baseret på branchekendskab og langvarige kunderelationer.

Rådgivning

Hvordan kan IT bidrage til at effektivisere styringen af bedriften? Det har vi mange bud på.

Dansk landbrug har altid været hurtigt til at indføre ny teknologi, og IT vinder stadig større indpas i takt med, at de enkelte brug bliver drevet topprofessionelt.

Vi satser kraftigt på udviklingen af IT-løsninger, der sikrer, at landmænd og konsulenter får effektive informations- og beslutningsværktøjer til rådighed i arbejdet med at optimere produktion og økonomi.

Vores løsninger omfatter både individuelle løsninger, distribuerede løsninger og Internet-portaler.

Grovvareselskaber

Branchespecifik totalløsning til danske grovvarevirksomheder dækker lige fra foderfremstilling til markedsføring.

En række af de største grovvarevirksomheder i Danmark anvender vores grovvareløsning, som er udviklet specielt til branchen.

Løsningen understøtter samtlige administrative funktioner i en grovvareforretning – herunder styring af debitorer, kreditorer, lager, afgrødeafregning og kontrakter.

Grovvareløsningen kan tilkobles et salgsstyringsværktøj, som giver grovvarevirksomheden mulighed for at udtrække data om kundernes indkøbsmønstre og derigennem målrette markedsføringen og salgsindsatsen.

Hos grovvarevirksomheder med egen foderfremstilling kan løsningen via et fabriksmodul integreres med fabrikkens udvejningssystem, så udleveringen af løsvarer kan gennemføres af chaufføren alene og uden for grovvarevirksomhedens åbningstid.

Foruden grovvareløsningen har vi bl.a. udviklet et administrationssystem, et kundeinformationssystem, et ledelsesinformationssystem og et kreditinformationssystem til grovvarebranchen.

LEC2000 - Grovvarer

Udviklet specielt til grovvarebranchen

Systemet understøtter alle funktioner til styring af en grovvarevirksomhed, herunder bl.a. funktioner til styring af:

Dertil kommer bruttoavanceberegninger, der giver overblik over indtjeningen på alle dimensioner i virksomheden, herunder afdeling, sælger, varer og kunder.

Systemet har indbygget en automatisk overførsel af data til NaviFinans, Ø90, Told&Skat, Plantedirektoratet, banker, Giro og Nets.

Salgsmodul

Løsningen indeholder også salgsadministration, der giver sælgerne information om kunderne til brug i forbindelse med salgsarbejdet. I dette modul findes kampagnestyring, købs- og salgsstatistikker, købspotentiale og oversigt over diverse salgsaktiviteter. En integration til Det centrale Husdyrregister betyder, at løsningen kan indeholde kundeemner med oplysninger om husdyrproduktionen på de enkelte bedrifter.

Kundeadgang via Internettet

Løsningen er integreret til Landmandsportalen, hvor grovvare-virksomhedens kunder via Internettet kan slå op på egne data f.eks. deres dagligt opdaterede køb og salg, månedsopgørelser, saldi, beholdninger og kontrakter, 12 månedsstatistikker med integration til regneark, lige som de kan bestille varer. Modulet indeholder et arkiveringsmodul, der sikrer, at oplysningerne er til rådighed i 5 år.