think

Where
technology
meets humanity

Scandic Fornebu
22. november

Arrangementet er kostnadsfritt

Bli med og tenk med IBM!

En dag i teknologiens og tankens tegn. Det er noe av det du kan forvente deg når IBM Norge inviterer til vårt store årlige event, som i år går under navnet Think Oslo.

Dagen fylles med spennende eksempler og inspirasjon på hvordan du kan løfte din virksomhet med løsninger innenfor AI, cloud, blockchain, data, infrastruktur, sikkerhet og mye mer.

Mennesket har ikke lengre patent på å tenke. Tilgjengelig teknologi kan allerede nå forstå, resonnere og komme med handlingsforslag – og det åpner nye perspektivet mellom mennesker og teknologi. Det er når menneske og maskin jobber sammen vi kan se løsninger på utfordringer som så langt ikke har latt seg løse.

Vi ønsker deg velkommen til Think Oslo!

Tenk med oss!

En dag i teknologiens og tankens tegn. Det er noe av det du kan forvente deg når IBM Norge inviterer til Think Oslo.

think

Cloud & Data

Det finnes uendelige mengder med data, men klarer du å utnytte potensialet? Med IBM Cloud som fundament vil du raskt kunne utnytte data til vekst og verdiskapning. På vår Cloud & Data Campus på Think Oslo ser vi nærmere på muligheter, utfordringer og hva man kan oppnå ved å implementere skybaserte teknologier som Blockchain, Hybrid Cloud, IoT og Data Analytics. Kombinasjonen av Cloud & Data gir muligheter som vil gi en langt mer konkurransedyktig og innovativ forretningsmodell og som dermed vil skape helt nye kundeopplevelser.

think

Business & AI

Hver dag tar du beslutninger som har konsekvenser for dine kunder og for din virksomhets fremtid. AI kan hjelpe deg med å ta bedre beslutninger, basert på relevant grunnlagsdata. På vår Business & AI Campus på Think Oslo hjelper vi deg med å forstå hvilke verktøy din virksomhet bør bruke for å utnytte AI bedre, til fordel for dine kunder og for din virksomhet. AI er et viktig verktøy i alt fra produktutvikling til kundeservice, og vil endre måten din organisasjon tilegner seg kunnskap og utvikler seg på. Vi gleder oss til å utfordre deg på Think Oslo!

think

Modern Infrastructure

Hvis du ønsker en datadrevet virksomhet som utnytter AI i forretningsprosessene, må du først definere rammene, ved å ha en velfungerende infrastruktur på plass. Arbeidsbelastning og oppgaver endrer seg konstant i en moderne it-avdeling, så en agil og fleksibel infrastruktur blir en nødvendighet for å oppfylle de konstante kravene fra resten av virksomheten. Hør mer om hvordan infrastruktur kan understøtte og sikre at AI blir verdifull som beslutningsstøtte og gagner hele organisasjonen, konkurranseevnen og økonomien. Gjennom en rekke kundeeksempler viser vi hvordan en moderne IT-infrastruktur sikrer innovasjon og effektivitet.

think

Security & Resiliency

Har du den nødvendige beredskapen for å beskytte din virksomhet og dine kunder? IT er en essensiell del av din forretning, og med eksponentielt stigende datamengder, tilkoblede enheter og datakraft blir vi stadig offer for mer avanserte og sofistikerte angrep fra hackere. På Think Oslo ønsker vi å vise deg hvordan din virksomhets sikkerhetsberedskap kan sørge for nødvendig kontinuitet og rehabilitering etter avbrudd og ustabilitet. Du vil også få presentert hvordan AI, automatisering og IBM Cloud kan sikre din virksomhet mot den økende trusselen fra eksterne sikkerhetsangrep.

Scandic Fornebu
Martin Linges vei 2
1364 Fornebu

Follow us   LinkedIn#thinkoslo

12.-15. februar

Moscone Center, San Francisco, US


Les mer

think 2019