מאז הקמתה, שואפת יבמ להיות לא רק מובילה עסקית וטכנולוגית, אלא גם חברה פעילה ומעורבת בקהילות שבהן היא עושה את עסקיה.
הדרך לכך עוברת בהובלת הסטנדרטים הגבוהים ביותר בתחומי רווחת העובדים ובטיחותם, עבור לתמיכה במדענים ושיתוף פעולה עם כל מוסדות המחקר בישראל, בתכניות בינלאומיות המוטמעות בישראל.

יבמ ישראל הנה עמיתה ב ארגון מעל"ה -  עסקים מנהיגים אחריות חברתית, ונמנית על החברות המובילות בהיקף תרומתן לחברה בישראל.

יבמ ישראל מוסמכת לתקן  ISO9001:2008וכמו כן מוסמכת לתקן איכות הסביבה ISO14001