Yhteiskunta- ja yritysvastuu, vapaaehtoistyö ja korkeakouluyhteistyö

Haluamme käyttää osaamistamme koko yhteiskunnan ja suomalaisen hyvinvoinnin parhaaksi ja toimia vastuullisesti kaikessa mitä teemme. Uskomme, että innovaatiot, osaaminen ja teknologian hyödyntäminen ovat avainasemassa sekä liiketoiminnan kehittämisessä että yhteiskunnan hyvinvoinnin lisäämisessä. Käytämme yhteiskunnan kehittämiseen samaa ammattitaitoa ja teknologiaa, joita käytämme palvellessamme asiakkaitamme.

Suomalainen hyvinvointi perustuu korkeatasoiseen osaamiseen ja tasa-arvoiseen koulutukseen. Korkeakouluilla on keskeinen rooli tulevaisuuden taitojen kehittäjinä ja hyvinvoivan yhteiskunnan rakentajina, minkä vuoksi olemme tehneet pitkään monipuolista yhteistyötä korkeakoulujen kanssa.

Maarit Palo, Governmental Relations, Corporate Citizenship IBM Finland, University Relations IBM

Linkedin

Kristina Emanuelsson
 
 

IBM:n yritysvastuuraportti

Käytämme yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemisessa samaa ammattitaitoa ja teknologiaa, jota hyödynnämme myös liiketoiminnassamme. Lue lisää maailmanlaajuisesta vastuullisuustyöstämme yritysvastuuraportistamme.

Corporate Responsibility Report (US)