Uddannelse og udvikling af fremtidens talenter

Vi ser det som vores ansvar, at bidrage til uddannelsen af fremtidens talenter. Det gør vi gennem en række programmer og projekter, både for børn og unge i grundskolen og på de videregående uddannelser.

Læs mere.

Engineer the Future

IBM er partner med ’Engineer the Future’, der en teknologi-alliance, der har til formål at addressere ingeniør-manglen i Danmark. IBM stiller ingeniør rollemodeller, ambassadører og eksperter til rådighed.

Læs mere.

Teknologi og Piger

Formålet med programmet er at skabe for interesse for IT og teknologi hos piger. Der er fortsat for få kvinder, der tager en uddannelse indenfor IT. Teknologi og Piger progarmmet er med til at afmystificere IT og teknologi og viser, at det er for alle. IT løsninger bruges af alle i samfundet – af kvinder såvel som mænd – derfor skal de også udvikles af både kvinder såvel som mænd.

Læs mere.

Teachers TryScience

En online læringsplatform, der kan være med til at gøre undervisningen i naturvidenskabsfeltet mere spændende og innovativ. Platformen henvender sig til grundskolelærere og er udviklet som et konkret supplement til undervisningen i alle naturvidenskabelige fag. Teacher TryScience er ’klar til brug’ undervisningsforløb. Styrken er at det lægger op til let integration af flere fag og at det er velfungerende til niveaudelt undervisning. Lærerinstruktionerne er i udvalgte forløb er oversat til dansk i samarbejde med Naturvidenskabernes Hus.

Læs mere.

University Relations

IBM har en stærk tradition for at samarbejde tæt med den akademiske verden. Gennem programmet ønsker vi at bidrage til udviklingen af unge talenter, støtte uddanelsesinstitutionerne i at sikre den bedste undervisning samt fremme akademisk forskning med henblik på at tilpasse dette til erhvervslivets udfordringer. Igennem IBM University Relations har IBM et tæt samarbejde med en række danske universiteter og erhvervsakademier.

Udvikling af lokalsamfund

Sigter imod at bidrage til forbedring og udvikling af det samfund vi er en del af og den verden vi deler.

Læs mere.

Impact Grants

Partnerskaber med nonprofitorganisationer hjælper med at løse relevante og aktuelle samfundsudfordringer.

IBM’s Impact Grant program blev lanceret i 2010. Det er et globalt program, der udføres lokalt, og som har til formål at støtte nonprofit-sektoren i at udvikle deres kompetencer til gavn for dem selv og det samfund, der nyder godt af deres indsats.

Læs mere

On Demand Community

Et globalt IBM program, der opfordrer og støtter IBM’ere i deres frivillige engagement i lokalsamfundet – nuværende IBM’ere såvel som IBM’ere pensioneret fra IBM. Her deler IBM’ere deres private frivillige aktiviteter med kolleger og med IBM og er med til at inspirere andre til at bidrage.

Læs mere.

Erhvervsleder i Praktik

Vores medarbejdere har værdifuld fagviden og erhvervserfaring og det kan gavne nonprofit-sektoren. Derfor tilbyder IBM at udlåne en relevant medarbejder i en dag til en NGO hvor der sparres om en helt konkret problemstilling. IBM’eren byder ind med viden og får til gengæld ny viden og inspiration.

Læs mere.

Mentoring og undervisning

IBM vejleder, rådgiver og underviser i en lang række sammenhænge og vi mener det er vigtigt at bidrage der hvor vi kan. Et godt eksempel på et mentorprogram er IBM’s Erhvervsmentor program for flygtninge, hvis mål er at bringe flygtninge ind på det danske arbejdsmarked.

Læs mere.

Corporate Service Corps

Teams sammensat af IBM’ere fra hele verden sendes ud for at løse komplekse problemstillinger i udviklingslande og vækstmarkeder. IBM’erne bidrager aktivt med deres kompetencer og ressourcer, og får samtidig øget inspiration og indsigt i andre kulturer og de udvikler lederkompetancer og bygger faglig viden.

Læs mere.

IBM Health Corps

IBM Corporate Health Corps er en gren af Corporate Service Corps. Det der adskiller de to Service Corps, er at IBM Health Corps bidrager specifikt til at løse sundhedsrelaterede udfordringer i hele verden og gør det ved at anvende IBM teknologi.

Læs mere.

World Community Grid

En virtuel superhelt og samfundsansvar for de tidspressede. World Community Grid opsamler via et lille stykke software på dit device, den overskydende processorkraft som doneres til forskning i kritiske samfundsproblemer med særlig fokus på de humanitære indsatsområder.

Læs mere.

Smarter Cities Challenge

Konsulentbistand til smartere byudvikling. Byer fra hele verden kan søge om at modtage et Smarter Cities Challenge projektgrant. En gruppe særligt udvalgte IBM’ere skaber en løsning på en konkret urban udfordring i en by eller i en region i Danmark. Det kan f.eks være indenfor klima, miljø, energi, traffik og infrastruktur.

Mangfoldighed og inklusion

Mangfoldighed og inklusion skaber værdi for vores virksomhed og er med til at skabe øget medarbejdertilfredshed. I IBM ønsker vi at afspejle vores partnere, kunder og samfundet generelt i vores medarbejderstab. Det gør vi for at kunne forstå vores forretningspartneres behov. Det er således vigtigt at vi i IBM kan rekruttere bredt og det gør vi bedst ved at have adgang til hele talentmassen. Derfor er det vigtigt at vi er en attraktiv arbejdsplads for alle. Mennskerettigheder og høj etik for at være en inkluderende arbejdsplads er en rodfæstet, nedskrevet og efterlevet værdi i IBM.

Vi betragter mangfoldighed som en resource som bidrager til innovation og udvikling i vores virksomhed.

Læs mere.

Mangfoldighed og inklusion