Teachers tryscience

Om Teachers TryScience

Teachers TryScience er en amerikansk portal, udviklet til skoler i samarbejde med IBM. Det er en hjemmeside og en online platform henvendt til grundskolelærere, som underviser i fagene natur/teknologi, fysik/kemi, biologi og matematik - også kaldet STEM-området(Science, Technology, Engineering and Math).

Hver lektion er opbygget, så man nemt kan se, hvor lang tid, der kræves, hvilket alderstrin sværhedsgraden passer til, og hvilke emner lektionen dækker. Til hvert forløb er der læringsmål, forløbsmaterialer med elevark samt beskrevne muligheder for at arbejde med differentieret undervisning. F.eks. er der til alle de danske forløb udviklet rubrics, som er et værktøj til niveauopdelt, målstyret undervisning.

Hvorfor bruge Teachers TryScience?

Fordi det er ressourcekrævende at udvikle spændende og interaktive undervisningsforløb. Teachers TryScience tilbyder tværfaglige og anvendelsesorienterede undervisningsforløb, som inddrager eleverne via hverdagseksempler, og får dem til at reflektere over faglige problemstillinger. Derfor er Teachers TryScience et godt værktøj til at gøre børn nysgerrige på STEM-området. Netop fordi det gør undervisningen mere håndgribelig, tilgængelig og spændende.

STEM for fremtiden

Rapporten "Science, technology, engineering and mathematics education: Overcoming challenges in Europe" fra 2011 viste, at kun 2 % af eleverne i Europa uddanner sig inden for STEM-områder, mens tallet er 20 % i Asien.

En undersøgelse af de studerendes motivation slog fast, at den manglende interesse blandt europæiske elever skyldes, at undervisningen virkede kedelig, svær og fjern fra deres hverdag.

Rapporten fremhæver det generelt anerkendte behov for, at flere unge interesserer sig for og uddanner sig inden for STEM-relevante områder. Dette for at sikre ikke mindst de vesteuropæiske landes konkurrencedygtighed fremover. En væsentlig konklusion i rapporten var, at der skulle drastiske ændringer til i den pædagogiske måde, der undervises på. Generelt bør eksperimenter, videoeksempler og tværfaglig læring opprioriteres.

Testet af Naturvidenskabens Hus og lærere

I 2014 testede Naturvidenskabens Hus Teachers TryScience hjemmesiden i den danske folkeskole. En gruppe naturfagslærere evaluerede indledningsvis en del af de engelske undervisningsforløb og vurderede deres anvendelsesmuligheder i en dansk kontekst. Herefter blev en mindre gruppe forløb udvalgt til oversættelse og testning på disse læreres elever og et par såkaldte blindtest skoler, som endnu ikke havde været med i forløbet.

Evalueringen fra lærerne og Naturvidenskabens Hus var klar: Teachers TryScience er et fantastisk værktøj i den naturvidenskabelige undervisning.

Relevante links:

Besøg den engelske hovedside her

Danske lektionsplaner klar til brug: