Alle kan kode

Generelt set er IT-branchen kendetegnet ved, at der er omkring tre gange så mange mænd som kvinder. Hovedårsagen er, at for få kvinder uddanner sig inden for fag, der kvalificerer dem til arbejde inden for teknologi og IT. Konsekvensen er, at der er færre kvalificerede ansøgere at vælge imellem, og nok så vigtigt, at den teknologi og de IT-løsninger, der udvikles, primært bliver skabt ud fra en mandlig synsvinkel, selvom løsningerne skal anvendes af begge køn.

Derfor har vi hos IBM valgt at engagere os i indsatsen og være med til at vende udviklingen. Vores mål er at styrke interessen for naturvidenskab og teknologi tidligt i uddannelsesforløbet, så flere piger får lyst til at forfølge et STEM (Science, Tech, Engineering & Math) uddannelsesspor.

Eksempel

’Teknologi & Piger’ dagen

IBM afholder årligt et ’Teknologi og Piger’ arrangement for en større gruppe piger, hvor målet et med dagen er at vække pigernes interesse for teknologi ved at tilrettelægge et program med interessante oplæg on teknologien og dens anvendelser i samfundet, konkret projektarbejde som for eksempel at designe en APP og ikke mindst muligheden for at møde kvindelige ansatte og unge rollemodeller, der til dagligt arbejder med IT. Vi fokuserer på at IT og kodning er for alle. Desuden lægger vi vægt på at vise, at u-anset hvilket fag man uddanner sig inden for, så kommer man ikke udenom at anvende IT i hverdagen.