IBM’s CSR strategi

IBM’s tilgang til samfundsansvar er baseret på handling. IBM tager et medansvar for en bæredygtig udvikling af vores samfund, og vi bidrager på en måde, som stemmer overens med vores forretningsstrategi og værdier.

Til IBM’s værdier hører blandt andet at skabe innovation ikke bare for vores virksomhed, men for hele samfundet og verden.

Vi bidrager med vores tid, teknologi og medarbejderkompetencer. Vi samarbejder med en række NGO’er, frivilligorganisationer og uddannelsesintitutioner der spejler vores CSR-og forretningsmæssige fokus og hvor vi kan anvende vores nyeste viden og teknologi indenfor de pågældende områder.

Længerevarende partnerskaber er et bærende element i vores indsats.

Uddannelse og udvikling af fremtidens talenter, sundhed, miljø, samfundsudvikling og socialt udsatte grupper i samfundet er vores primære indsatsområder.

Vores stærkeste ressourcer er vores medarbejdere, og medarbejderne i IBM er netop kernen i indsatsen. Læs mere om dette under vores Corporate Volunteering strategi.

Læs mere om IBM’s overordnede CSR-strategi her (US).

Corporate volunteering

Om frivillighed og IBM’erne

Vi bruger vores kernekompetencer til at løse aktuelle samfundsmæssige udfordringer, til gavn for det samfund vi er en del af.

Vores stærkeste ressource er vores medarbejdere, og derfor opfordres og støttes alle IBM’ere, nuværende såvel som IBM pensionister, til at bidrage aktivt i en række aktiviteter i vores samfund.

Frivillighed og ’give back’ kulturen i IBM er en væsentlig del af vores DNA og historie.

Vi ved, at hvis IBM’erne bidrager med det, som de er bedst til og som de brænder for, vil det give det bedste og mest værdifulde resultat. Med en række programmer, gør vi det således muligt for IBM'erne at engagere sig i forskellige typer af aktiviteter, der passer til den enkeltes interesser og kompetancer.

Udover projekter som er defineret af IBM i samarbejde med en NGO, så har IBM også et ganske særligt program for frivillighed, hvor den enkelte IBM’er qua sin frivillighed i sit private liv, honeres af IBM, og den pågældende organisation kan modtage en mindre donation fra IBM. IBM’eren skal blot bruge mere end 40 timer på et år. Programmet hedder On Demand Community (ODC). I IBM opfordres alle medarbejdere til at være frivillige – privat såvel via IBM. I IBM har vi ikke ’timebanker’ for frivillighed men er fleksible og det er velset, at frivilligt arbejde udføres indenfor den normale arbejdstid som det forekommer relevant.

Én gang om året fejrer vi frivilligheden i IBM med en fest hvor alle IBM’ere, der har været frivillige igennem året deltager. Det er med stor entusiasme og stolthed, at der bliver delt historier og erfaringer.

Frivilligheden i IBM skaber stor værdi for den enkelte, for IBM og for det samfund vi er en del af. Ofte er det starten på et nyt partnerskab eller der hvor kimen til en privat frivillig indsats bliver lagt.

Her er et udsnit af de programmer, vi i øjeblikket har kørende: