Om Smarter Cities Challenge

Smarter Cities Challenge er et partnerskab med kommuner eller regioner, hvor IBM donerer ekspertviden og konsulentbistand.

Det er forskellige udfordringer fra by til by, og temaerne spænder bredt. Formålet med Smarter Cities Challenge er at fremlægge anbefalinger til intelligent byudvikling, der kan være med til at forbedre livet i byerne og byernes bæredygtighed samt bidrage til relevant fremtidssikring.

Processen generelt set:

  • Byerne ansøger om grant (kan ansøge en gang om året)
  • 5-6 IBM’ere udvælges som team
  • Teamet arbejder sammen med byen og kerneinteressenter
  • Der udføres interviews og research i byen med henblik på at afdække problemstillingen – projektet varer samlet set en måned.
  • IBM Teamet udarbejder en rapport med konkrete løsninger
  • Rapporten doneres til byen som afslutning på grantet.

Eksempler

Smarter Cities Challenge, Copenhagen

Københavns Kommune skal være verdens første CO2-neutrale hovedstad

Københavns Kommune er blev udvalgt som modtager af Smarter Cities Challenge. Ønsket var at få hjælp til arbejdet med at nedbringe byens energiforbrug og blive verdens første CO2-neutrale hovedstad i 2025.

Københavns Kommune søgte rådgivning hos IBM for at få afklaring på spørgsmål omkring brug af data til at nå målsætningen. Problemformuleringen var: ”Hvordan kan styring af data hjælpe København med at nå sit mål om at blive CO2-neutral i 2025?” I løbet af tre uger i maj arbejdede IBM-teamet på at analysere data og indsamle input med henblik på at levere anbefalinger og svar på den fremlagte problemstilling omkring dataanvendelse i klimaplanen.

Relevante links

IBM-teamet leverede en detaljeret rapport med anbefalinger til Københavns kommune. Præsentationen findes her samt læse rapporten.

Se endvidere en video om programmet her (Youtube, 06:21), eller besøge vores hovedside om programmet her.