Frivillighed og engagement er en essentiel del af IBM’s kultur og identitet og det at være ’IBM’er’. Vores medarbejdere besidder en lang række værdifulde kompetencer, og vi opfordrer alle IBM’ere til at bruge både deres faglige og personlige kompetencer også udenfor de normale arbejdssammenhænge i frivilligt regi.

Noget ganske særligt

Ved et større eller længerevarende engagement (over 40 timer årligt) som frivillig i en velgørende organsisation har medarbejderne en enestående mulighed for at søge om støtte til den pågældende organisation. Støtten er en manifestation på at IBM støtter op om at medarbejderne gør en aktiv forskel i lokalsamfundet som frivillige i deres private liv. IBM ser positivt på at mange frivillige indsatser foregår i arbejdstiden.

Eksempler

Læs mere om projektet her.

Bydelsmødre og IBM’s kvinder har meget tilfælles:

HR Leader Consulting Europe, Liselotte Korsgaard har været en del af indsatsen ’Erhvervsleder i Praktik’, hvor Liselotte mødte Bydelsmødre organiationen til en dags- sparring om en konkret problemstilling. Her mødte Liselotte en gruppe af kvinder fra etniske minoriteter. Kvinder, der bruger deres fritid på at støtte andre kvinder til at identificere og anvende egne ressourcer. Efter ’Erhvervsleder i Praktik’ sluttede, har Liselotte fortsat sit frivillige arbejde i organisationen som privatperson. Netop fordi hun blev så inspireret af de stærke kvinders arbejde. Blandt andet har hun initieret en workshop mellem 10 bydelsmødre og 10 kvinder fra IBM.

Ovenstående er ikke et enestående tilfælde. Mange IBM’ere fortsætter som private frivillige efter en afsluttet IBM-faciliteret aktivitet.

Denne aktivitet understøttes af ’On Demand Community’ og på baggrund af IBM kvindernes frivillige engagement blev der foretaget en donation til Bydelsmødre som et bidrag til udvikling af en hjemmeside, der skal spreder konceptet ud til flere byer i Danmark.

Relevante links

Vil du vide mere om platformen, så besøg den amerikanske side lige her (US), eller se en kort film (Youtube, 05:33) om, hvordan frivillighed fungerer hos os.