Eksempler

Eksempel

Erhvervsmentorprogrammet for flygtninge varer formelt 6 måneder og er et samarbejde imellem Foreningen Nydansker, kommuner i IBM’s nærområder, flygtninge og IBM Danmark.

Det primære formål med programmet er, at de danske flygtninge hurtigt kommer i kompetance-relevant beskæftigelse. Det vil sige at IBM bidrager til at accelerere overgangen til det danske samfund og det danske arbejdsmarked. IBM’erne bidrager konkret med egen viden og erfaring om det danske arbejdsmarked og uddannelsessystem og kan sætte eget netværk i spil. IBM’erne er ’fyrtårne’ for deres mentees og bidrager med så meget mere og får endvidere uvurderlig stor indsigt, viden og feedback retur i forløbet med deres mentee.

IBM medarbejdere matches med hver en mentee. Mentoringen foregår typisk i arbejdstiden med møder ca. 2 gange om måneden og det foregår på IBM kontorerne. Programmet er åbent for andre virksomheder der gerne vil bidrage til integrationen i Danmark.

Relevante links

Læs om hvordan Erhvervsmentorer bidrager til at flygtninge kommer i job og sætter integrationsområdet på dagsordenen her.