Mangfoldighed skaber innovation

IBM har i policyletter #4 beskrevet hvad vi mener beskriver hvad det vil sige at være en ’Equal Opportunity Employer’ her (US).

Mangfoldighed i IBM understøttes blandt andet igennem en række Business Ressource Groups, der er lokalt implementeret og globalt forankret. Disse grupper er fællesskaber i IBM, hvor IBM’ere med fælles interesser mødes. I Danmark har vi følgende:

Mangfoldighed og inklusion i IBM Danmark

EAGLE@IBM er en verdensomspændende netværksgruppe for LGBT-medarbejdere i IBM (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender = LGBT). EAGLE Danmark er den danske gren af netværket. Medlemmerne mødes og kommunikerer jævnligt om såvel faglige emner såvel som specifikke emner, der vedrører seksuel orientering i forhold til muligheder på arbejdspladsen. Gruppen tjener endvidere et rådgivende formål i forhold til ledelsen omkring relevante LGBT emner i IBM Danmark.

Danish LGBT Business Network er et professionelt LGBT-netværk, som IBM har været med til at etablere - og fortsat bidrager aktivt til.

Policy Letter #4 ''Hire people... ...regardless of race, color or creed.''

PwD – People with Disabilities

En åben gruppe for alle medarbejdere som har interesse i personer med handicap eller selv personligt er handicappet. Gruppens formål er, at være med til at skabe et arbejdsmiljø hvor personer med handicap føler sig velkomne og værdsat og får mulighed for at præstere det bedste. Endvidere er det muligt for gruppen at bringe relevante emner op til ledelsen i IBM som kan være med til at øge de handicappedes muligheder og bidrag i jobbet.

Gruppen tilbyder netværksmuligheder imellem personer med handicap og giver mulighed for mentoring, samtaler om karrieremuligheder, støtte til rekruttering og dialog om særlige behov. Endelig støtter gruppen IBM’s indsats i markedet ved at bidrage med ideer og feedback på produkter, services og jobmuligheder for personer med handicap

Women in Technology

Ligestilling i bred forstand er en helt grundlæggende værdi i IBM.

Women in Technology gruppen henvender sig til kvinder i IBM med interesse for karriereudvikling og boost af viden om hvad der sker i en IT virksomhed. Netværket er professions- og organisations uafhængigt. Hvert kvartal afholdes relevante events som dækker over meget konkrete IT-emner til bredere emner, paneldiskussioner og faciliterede speed mentoring sessioner med medarbejdere fra andre forretningsenheder.

Women Leadership Council er et andet organ der løbende arbejder på konkrete initiativer i forhold til at udvikle kvindelige talenter i IBM og dermed bidrage til, at der er tilstrækkelig mange kvindelige ledere og C-suite talenter. Women Leadership Council har direkte dialog med ledelsen i IBM om relevante tiltag.

Fakta:

...at IBM i 1943 fik vores første kvindelig vicediektør i IBM?
...at IBM var den første store amerikanske virksomhed, der ansatte kvinder og sorte?
...at IBM i 2016 var indstillet til CSR People Prize i Danmark?
...at IBM’s øverste chef er kvinde
...at IBM har underskrevet Det Danske Charter for Mangfoldighed? Læs mere om charteret her.

Relevante links