Formålet med programmet er at skabe kontakt og øget forståelse mellem civilsamfund og erhvervsliv. Det er åbent for alle interesserede organisationer og virksomheder at deltage.

Om Erhvervsleder i praktik

Formålet med praktikken er udover at skabe kontakt og øget forståelse mellem civilsamfund og erhvervsliv også at undersøge mulighederne for at kunne samarbejde fremadrettet om at løse konkrete udfordringer eller opgaver. En praktik giver, i modsætning til et kortere besøg, mulighed for at snuse til flere aspekter og arbejdsopgaver i en forening. Samtidig giver det læring og inspiration for den enkelte medarbejder.

Erhvervsleder i praktik er en videreudvikling af Frivillig Fredag praktikken. Konceptet er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark og Frivilligrådet. Kort fortalt handler praktikken om, at en leder i en virksomhed tager en dag ud af kalenderen og som praktikant i en forening . Organisationen får mulighed for sparring og større indsigt i et for organisationen kristisk område samt nye idéer viden til udvikling af organisationen. IBM dækker følgende fagområder i ’praktikken’: Ledelse, HR, organisationsudvikling og vækst, ’forretnings tænkning’, udvikling af strategi, vision & mission, kommunikation, marketing, projektledelse, IT sikkerhed og ellers spørg!

Eksempler

I praktik for en dag

Henning Gertz Bech var i praktik hos Børns Vilkår. Praktikken forløber over en arbejdsdag og handler om en problemstilling eller udfordring den pågældende organisation står overfor, og som IBM’eren har ekspertise indenfor. Henning siger om sit arbejde: Børns Vilkår har masser af potentiale for at hjælpe endnu flere [...] så hvis vi kan finde ud af et set-up så de også kunne arbejde med rådgivere fra resten af landet, så vil de jo kunne hjælpe mange flere børn." Og det er netop det, Henning skal hjælpe organisationen med. Børnsvilkår ønsker nemlig input til implementeringen af Frivillig Strategi 2016-2020, som vil muliggøre, at frivillige kan arbejde hjemmefra og dermed kan mobiliseres landet over. "Jeg har erfaring med at opbygge og lede geografisk fragmenterede teams, og jeg håber, at denne erfaring kan komme Børns Vilkår til gavn".

Relevante links

Læs mere om projektet på Frivillig Fredags hjemmeside her.

Læs også to artikler om vores projekter, her og her.