Ece (left) and Cemal (right), and two other IBM volunteers, helped students develop skills to improve creative and critical thinking.
Ece (solda) ve Cemal
(sağda) ile diğer iki IBM
gönüllüsü, öğrencilerin
yaratıcı ve eleştirel
düşünme becerilerini
geliştirmelerine yardımcı
oldular.

IBM CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Ginni Rometty, 2016 yılının sonunda, dört yıllık lisans derecesine sahip olmayan ancak yüksek beceri düzeyine sahip çalışanları betimlemek için "yeni yaka" terimini kullandı. "En önemlisi, bulut bilgi işlem teknisyenleri ve hizmet sağlama uzmanları gibi çalışanların, genellikle mesleki eğitim aracılığıyla edinilen ilgili becerilere sahip olmasıdır," dedi.

Bundan kısa bir süre önce, Türkiye'deki iki IBM gönüllüsü, bir tasarıma yönelik düşünme atölye çalışması düzenleyerek, genç öğrencilerin "yeni yaka" becerilerinin geliştirilmesine yardımcı oldular.

İstanbul, IBM Türkiye'de bir dijital dönüşüm danışmanı olarak çalışan Cemal Günekbay, "Tanıştığımız öğrenciler, Maçka Mesleki ve Teknik Lisesi’nin web tasarımı programına devam ediyorlardı," şeklinde açıklıyor.

"Öğrenciler, teknik alanda becerikliydiler, ancak gereksinimlerin belirlenmesi, doğru ihtiyaç için doğru fikrin bulunması, işlev ile kullanım kolaylığının birleştirilmesi gibi sosyal beceriler açısından yardıma gereksinimleri vardı ve biz de IBM Design Thinking (Tasarıma Yönelik Düşünme) konusunda bir oturum gerçekleştirmeye karar verdik."

Tasarıma yönelik düşünme, fikirlerin geliştirilmesi ve son kullanıcıya ya da müşteriye fayda sağlayacak arzu edilen sonuçların yaratılması amacıyla mantıktan, hayal gücünden, sezgilerden ve sistemli mantık yürütmeden yararlanıyor.

Sol beyin, sağ beyin

Cemal ile Ece Hamzalıoğlu, Maçka'daki fırsatı IBM'in Kurumsal İlişkiler Müdürü Ceyhun Göcenoğlu’ndan öğrendiler.

Yine İstanbul'da bir iş dönüşümü danışmanı olarak çalışan Ece, “Düzenli toplantılarımızdan birinde, Ceyhun, bana ve Cemal'e projeden bahsetti. Yalnızca Öğrencilerin IBM ve pazardaki yaklaşımlarımız hakkında daha fazla bilgi edinmesi için bir fırsat sunmasından değil, aynı zamanda bana da becerilerimi güçlendirme fırsatını sunduğu için çok heyecanlandım."

Oturum, 2017 yılının başlarında, iki kısımda gerçekleştirildi ve oturuma 30'dan fazla öğrenci katıldı.

Cemal, "Başlangıçta okul hakkında çok fazla bilgim yoktu. Ancak orada bulunduğumuz süre içerisinde, öğrencilere daha güncel teknoloji, ekipman ve müfredat sunulması için bir fırsat söz konusu olduğunu gördüm " diyor.

İstanbul'daki diğer iki IBM gönüllüsü olan IBM yönetim danışmanı Kemal Kestelli ile IBM kampanya yöneticisi Barış Abi, sınıfa öncelikle proje yönetimi ilkelerini ve ardından web tasarımındaki güncel ve gelecek eğilimlere ilişkin bakış açısını sundular.

Ece, "Planlanan oturumlar, Cemal ile benim yaptıklarımızla bağlantılıydı. Program, genel olarak öğrencinin web tasarımı dersi ile bağlantılıydı, bu nedenle oturumları öğrencilere proje yönetimi, web tasarımı, yeni yaklaşımlar, teknolojiler ve eğilimler dahil olmak üzere web tasarımı projelerine ilişkin uçtan uca bir genel bakış sunacak şekilde düzenledik " diyor.

Barış'ın gerçekleştirdiği ve tüm gün süren oturum, pazara, web tasarımına, yeni teknolojilere ve araçlara ilişkin bir bakış açısı sundu. Kapsamlı proje yönetimi deneyimine sahip olan Kemal ise, gerçek bir proje örneğini kullanarak bir projenin gerçekleştirilmesi için gerekli olan aşamaları ele aldı.

Bu oturumlar, Cemal ile Ece tarafından gerçekleştirilecek bir sonraki toplantı için öğrencilerin hazırlanmasına yardımcı oldu.

Büyük fikirler ve yaratıcılık

Cemal ile Ece, tasarıma yönelik düşünme atölye çalışmasından önce, öğrencilerin kullanıcı odaklı yaratıcı tasarımlar oluşturmakta zorlandıklarını ve pazardaki güncel uygulamalar hakkında az bilgi sahibi olduklarını öğrenmişlerdi.

Öğrenciler, sanal gerçeklik gözlükleri ve enstrümanlar kullanılarak müzik yaratılması için bir mobil uygulama, akıllı bir sistem tarafından öğrenilen hobileri esas alan bir sosyal ağ oluşturma platformu ve ziyaretçinin sahip olduğu malzemeler doğrultusunda tarifler öneren bir web sitesi de dahil olmak üzere çeşitli projeler üzerinde ekipler halinde çalışıyorlardı.

Öğrenciler, IBM gönüllülerinin gösterdiği biçimde tasarıma yönelik düşünme yaklaşımlarını kullanarak sorunları belirlemeyi ve yenilikçi çözümler ve fikirler yaratmayı öğrendiler.

Cemal ile Ece, oturum sırasında sıra dışı tasarıma ilişkin olarak gerçek dünyadan örnekler gösterdiler ve kullanıcının genellikle büyük fikirlere nasıl ilham verdiğini açıkladılar.

Gönüllüler daha sonra, öğrencilere üzerinde çalıştıkları projeye yönelik bir dizi "çılgın fikir" verdiler ve öğrencilerden bu ihtimal dışı kavramları ele alarak daha elverişli bir düzeye getirmelerini istediler.

Ece, "Bu şekilde öğrenciler, teorilerin pazarda ve sektörlerde nasıl uygulandığını görebildiler ve gözlerinde canlandırabildiler," diyor.

Proje, Cemal için aslında IBM müşterilerine yönelik olarak gerçekleştirdiği IBM Design Thinking atölye çalışmalarının küçük ölçekli bir kopyasıydı.

"Atölye çalışmasının planlanması, hazırlık, atölye çalışmasının gerçekleştirilmesi, katılımcılarla etkileşim; bunların hepsi, müşteri etkileşimlerine ilişkin deneyimlerime dayanıyor," şeklinde açıklıyor.

İki gönüllünün deneyimi, öğrencilerin tepkilerine yansımıştı.

Cemal, "Gerçekten ilgiliydiler ve ara vermeden oturumu bir buçuk saat daha uzatmak için ısrar ettiler. Sonunda, öğrenciler bizimle daha fazla uygulama gerçekleştirmeye hazırdı ve IBM’in sunduğu tasarıma yönelik düşünme yaklaşımını keşfetmeye devam etmek için daha fazla kaynak istediler," şeklinde açıklıyor.

Ece, "Hepimiz, bu öğrencilerin konumunda bulunduk ve aynı zorlukları yaşadık," diyor. "Bu nedenle, yaşadıkları zorluklar karşısında onları desteklemek için harika bir fırsattı. Daha da önemlisi, bu projedeki etkileşimin düzeyi olağanüstüydü."

Ece, proje alanındaki geçmişinin ve deneyiminin bu konu için hazırlanmasına ve bilgilerini öğrencilere mümkün olan en etkili biçimde aktarmasına yardımcı olduğuna inanıyor.

Cemal, "Bu girişimin bir parçası olmaktan onur duydum. Buna benzer projeler görmekten ve bunlara katılmaktan mutluluk duyarım," diyor. "Toplumun geliştirilmesi için topluma olan borcumuzu ödemekten sorumlu olduğumuza inanıyorum; sonuçta bir toplum, ancak en yavaş üyesi kadar hızlı hareket edebilir."