IBM Türk Üniversite İlişkileri

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ

IBM – YDÜ Innovasyon Merkezi

Yakın Doğu Üniversitesi, IBM ortaklığı ile YDÜ Teknoparkı'nın temeli, araştırma-geliştirme ve inovasyon aktivitelerinin güç merkezi olan “YDÜ-IBM İnovasyon Merkezi”ni kurmuştur.

Bu yapı içerisinde içinde yeralacak olan “YDÜ İnovasyon Merkezi”ndeki süper bilgisayarların ilki 1,280 çekirdeklidir. Dörder çekirdekli Intel işlemcinin kullanıldığı süper bilgisayarın, saniyede 12 trilyon işlem yapabilme kapasitesine sahip olacağı hesaplanmaktadır. İkinci süper bilgisayar ise IBM’in yeni geliştirdiği Cell teknolojisi işlemcilerinden oluşuyor.

“Süper Bilgisayar”lar, iklim değişikliklerinin araştırılması, deprem simülasyonları, savunma araştırmaları, uzay araştırmaları, yüksek fizik enerjisi, geniş uygulama spektrumlu yeni nano ve bioteknoloji ürünlerinin buluş ve tasarımında, disiplinlerarası ve üstü araştırmalarda, bilgi yönetiminde, temel bilimlerde, yaşam bilimleri olan tıp, eczacılık, mikrobiyoloji ve genetik gibi alanlarda bilimsel araştırmalar için büyük önem taşımaktadır.

YDÜ - IBM İnovasyon Merkezi

Bize Ulaşın

  • Daha fazla bilgi içinNew academic dicipline on the horizon!