IBM Türk Üniversite İlişkileri

Üniversite İlişkileri. IBM Türkiye.

IBM ve Atılım Üniversitesi, "BT Hizmet Yönetimi" uzmanları yetiştirecek

BT Hizmet Yönetimi Y.Lisans Programı.

Atılım Üniversitesi Bilişim Sistemleri Mühendisliği Bölümü Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi (Information Technologies Service Management-ITSM) Yüksek Lisans Programı 2010-2011 akademik yılı güz döneminde eğitime başlamıştır.

IBM ve Atılım Üniversitesi işbirliğinde Türkiye şartları ve beklentileri ile bilgi teknolojilerine yönelik gelecek tahminleri de gözönünde tutularak oluşturulmuş bir programdır.

Bu programa katılan öğrencilerin, sektörel beklentileri karşılamalarının yanısıra, bilişim teknolojilerindeki gelişmeleri de yakından öğrenmeleri ve takip etmeleri sağlanmış olacaktır.

Atılım ITSM Yüksek Lisans Pogramı, ülkenin bilişim uzmanı açığının kapatılmasına katkı sağlayacaktır. Türkiye'deki eğitim kuruluşlarında üzerinde durulmayan, ancak sektörün çok ihtiyaç duyduğu yetişmiş ve teorinin yanı sıra uygulamalı konularda da uzmanlaşmış mezun profiline ulaşmak ana amaçtır. Bu doğrultuda, güncel teknoloji, yönetim ve ilgili yaklaşımları içeren derslerin de yer aldığı bir eğitim verilmesi hedeflenmektedir. Bu program sayesinde, bilim, teknoloji ve yönetişim stratejileri konularında ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetişmesi için fırsat yaratılacaktır. Ayrıca, birçok farklı disiplini içinde barındıran ITSM programı aracılığı ile, sanayi ve benzer çalışmalar yürüten yurtdışı üniversite ve araştırma merkezleri ile işbirliği yapılması öngörülmektedir.

Bu program, Bilişim Sistemleri, Yazılım, Bilgisayar ve Endüstri Mühendislikleri ile İşletme Bölümünün katkılarıyla disiplinler arası planlanmıştır. Programa, üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olan öğrenciler başvurabildiği gibi, idari bilimler ya da diğer mühendislik dallarından mezun öğrenciler de başvurabilecektir.

Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanındaki bilgi teknolojileri sistemlerinin yönetimi üzerine kurulmuş temel konuların (Bulut Bilişim, Sanallaştırma, SOA, BPM, Veri ve İnternet Güvenliği, Ağ Yönetimi, IT Strateji Planlaması ve Yönetişim, IT Ekonomisi, eTicaret gibi) ağırlıklı olarak verildiği Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Yüksek Lisans programı, tezli ve tezsiz olarak yürütülecektir. Tezli programda lisans mezunlarının araştırmaya teşvik edilmesi ve doktora programlarına hazırlanması amaçlanırken, tezsiz programda ülkenin gereksinimlerini karşılayacak uzmanlık verilmesi hedeflenmektedir.

IBM ve Bahçeşehir Üniversitesi BT Hizmet Yönetimi Uzmanları Yetiştirecek

IBM ve Bahçeşehir Üniversitesi, BT hizmet yönetimi uzmanları yetiştirmek amacıyla Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Yüksek Lisans Programı'nı (BTHY / IT Services Management) başlatıyor. İşbirliğine ait sözleşmenin imza töreni, 26 Ağustos 2008 tarihinde, IBM Türk Genel Müdürü Eray Yüksek, Bahçeşehir Üni. Rektörü Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, IBM Türk Üniversite İlişkileri Lideri Jale Akyel ve Bahçeşehir Üni. Fen Bilimleri Ens. Müdürü Prof. Dr. A. Bülent Özgüler'in katılımıyla gerçekleştirildi.

"Hizmet Bilimi, Yönetimi ve Mühendisliği" (Services Sciences Management and Engineering/SSME)* dalında yapılacak BTHY Yüksek Lisans Programı, üretkenlik, kalite, performans, uyumluluk, büyüme ve öğrenmedeki gelişimleri ilişkilendirerek, hizmet sistemlerini geliştirmeyi hedefliyor. Üniversitelerin ilgili lisans bölümlerinden mezun olan öğrenciler, 2008-2009 akademik yılında başlayacak BTHY programına başvurabilecek. İşletme ve diğer mühendislik dallarından mezun öğrenciler, birkaç hazırlık dersi almaları koşuluyla programa başvurabilecek.

IBM Faculty Award

IBM Üniversite İlişkileri ekibi, öğrencilere sunulacak müfredatı, IBM'in Kaliforniya'daki Almaden Araştırma Merkezi'nde çalışan uzmanlar, Bahçeşehir Üniversitesi ve Northeastern Üniversitesi'yle birlikte hazırladı. İngilizce ve tezsiz olarak sunulacak programda, öğrenciler Bahçeşehir Üniversitesi'nden 6 adet 3'er kredilik ders alacak. Ayrıca, uzaktan eğitimle 8 adet 2'şer kredilik dersi de Northeastern Üniversitesi'nden alarak, iki diplomaya birden sahip olacak.

İş stratejilerini destekleyecek teknolojileri bilen ve sektördeki açığı kapatacak yöneticiler yetiştirecek BTHY programları, halen Amerika'nın Massachusetts Institute of Technology (MIT), University of California, Berkeley, Avrupa'nın École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Bocconi School of Management ve University of Manchester gibi dünyanın önde gelen üniversitelerinde, IBM'in işbirliğiyle yürütülüyor.

IBM Faculty Awardİmza töreninde bir konuşma yapan IBM Genel Müdürü Eray Yüksek, "Türkiye Bilişim Şurası'nın raporuna göre, sektördeki açık, 2013 yılında 200 binin üzerine çıkacak. Bahçeşehir Üniversitesi'yle birlikte hayata geçirdiğimiz program, iş dünyasının beklentileriyle yeni işgücü arasında köprü kurmayı hedefliyor. Öğrencileri mesleğin uzmanlarıyla buluşturarak aktaracağımız bilgileri, atölye çalışmaları ve vaka analizleri gibi gerçek hayat deneyimleriyle destekleyeceğiz. Böylece, iş dünyasının beklentileriyle yeni mezunların donanımı arasındaki farkı azaltmak konusunda önemli bir adım atmış olacağız." dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Deniz Ülke Arıboğan, üniversite ve sanayi işbirliğinin önemine değinerek, "Amacımız bu tür eğitim programlarını sağlık, finans, ulaşım gibi diğer sektörlere de yayarak hizmetlerde kaliteyi, verimliliği ve inovasyonu artırmak ve başka eğitim kurumlarına da örnek olmak." dedi.

İmza töreninde söz alan IBM Üniversite İlişkileri Yöneticisi Jale Akyel, IBM'in hedefinin, büyüyen hizmet sektörünün ihtiyaçlarına cevap verecek insan kaynağı yetiştirmek olduğunu belirtti. Akyel, "Halen şirketlerde veri yönetimi, güvenlik yönetimi, ağ yönetimi, BT yönetimi, BT mimarisi konularında uzman kişilere ihtiyaç var. Ancak üniversite öğrencileri bu konularda uzmanlaşarak mezun olmuyor. Bu hizmetlerin bir kısmı halen yurtdışı kaynaklardan karşılanıyor. BT Hizmet Yönetimi programı, temel BT yönetim bilgilerini vermek ve sektörde belli alanlarda ihtiyaç duyulan uzmanları yetiştirmek amacıyla hazırlandı." dedi.

Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. A. Bülent Özgüler ise "Eskiden yalnızca deneyim ve sezgiyle karar veren hizmet sektörü yöneticileri, artık bilimsel yöntemlerle kararlarının risklerini ve sonuçlarını tahmin etmek, üretkenliği ölçebilmek ve böylece önlerini daha iyi görebilmek istiyor. Özellikle bilgi teknolojileri sektöründeki birçok uluslararası büyük şirket 'hizmet bilimi' alanında yetişmiş insan gücüne duydukları ihtiyacı belirtiyor ve bu tür programlara destek veriyor." dedi.

Bize Ulaşın

  • Daha fazla bilgi içinNew academic dicipline on the horizon!