Hỗ trợ khách hàng

Tất cả về bạn

Ðiều hướng tab chính

Chúng tôi ở đây để giúp bạn

Hoặc gọi cho chúng tôi +84 4 39462021

Yêu cầu kỹ thuật và hỗ trợ

Nếu có thắc mắc về kỹ thuật xin vui lòng gọi +84 43 946 2000 hoặc

Các câu hỏi thường gặp

Các câu hỏi chung
Hợp đồng
Đơn hàng và giao hàng
Hàng tồn và bảo hành
Hóa đơn và thanh toán

Hãy khám phá các công cụ trực tuyến của IBM

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Bạn đã xem mục Các Câu Hỏi Thường Gặp chưa?

Lựa chọn loại yêu cầu của bạn :
Connect with IBM Customer Support