Tìm câu trả lời cho câu hỏi của bạn

Tôi cần liên hệ với ai khi có thắc mắc về hợp đồng bảo dưỡng phần cứng, phần mềm và bản chào giá có liên quan ?

Đối với những câu hỏi chung về bảo trì phần cứng và phần mềm, vui lòng gửi một yêu cầu trực tuyến.

Làm thế nào để có bản sao hợp đồng ?

Làm thế nào để chấm dứt hợp đồng licence phần mềm ?

Các quy tắc chấm dứt hợp đồng thay đổi tùy thuộc vào phần mềm: Passport Advantage® SW licenses là loại được trả trước phí một lần và không có yêu cầu hủy bỏ. Việc gia hạn các hợp đồng này sẽ tự động bị hủy bỏ sau 59 ngày nếu không nhận được thanh toán.

Licenses thanh toán định kỳ hàng tháng: Xin vui lòng thông báo trực tuyến cho chúng tôi yêu cầu hủy bỏ và bao gồm:

Số hiệu khách hàng
Tên khách hàng
Số điện thoại
Điạ chỉ hòm thư điện tử
Yêu cầu không tiếp tục dịch vụ

QUAN TRỌNG: TẤT CẢ các bản sao của phần mềm phải được tiêu hủy theo quy trình hủy và xác nhận việc tiêu hủy phải được gửi kèm trong thông báo.

Bạn được yêu cầu phải báo trước 30 ngày, trừ khi chiếc máy được cài đặt phần mềm cũng đã được loại bỏ khỏi việc sử dụng.

Làm thế nào để chấm dứt hợp đòng bảo dưỡng ?

Vui lòng gửi yêu cầu trực tuyến trích dẫn số hợp đồng của bạn và các chi tiết liên lạc của bạn.

Bạn có thể chấm dứt các dịch vụ bảo trì tiêu chuẩn cho một máy khi báo trước một tháng cho chúng tôi nếu máy đó đã được bảo trì trong ít nhất 6 tháng. Các hợp đồng bảo trì không theo tiêu chuẩn có thể có các điều khoản và điều kiện bổ sung khi muốn chấm dứt dịch vụ.

Chúng tôi có thể chấm dứt các dịch vụ bảo trì cho một máy khi báo trước cho khách hàng ba tháng bằng văn bản, miễn là máy đó đã được cung cấp dịch vụ bảo trì ít nhất một năm. Một trong hai bên có thể chấm dứt dịch vụ cho bất kỳ máy nào nếu bên kia không đáp ứng nghĩa vụ liên quan đến các dịch vụ bảo trì.

Tôi phải làm gì nếu câu hỏi về hợp đồng không được giải đáp tại đây ?

Vui lòng gửi yêu cầu trực tuyến. Để chúng tôi có thể hỗ trợ bạn tốt hơn, xin vui lòng gửi kèm càng nhiều chi tiết càng tốt.


Chúng tôi ở đây để giúp bạn

Các câu hỏi thường gặp

Connect with IBM Customer Support