Pre Vaše pohodlie, nižšie sú uvedené odkazy na zoznam štandardných IBM dohôd.

Štandardné zmluvné dokumenty

Táto zmluva je len príkladom IBM zmluvy a je tu uvedená len na referenčné účely, z tohto dôvodu nie je záväzná. Aktuálna IBM Zmluva môže byť odlišná od tu predloženej verzie. Zároveň Vás prosíme, berte na vedomie, že len zmluvy uzatvorené v písomnej forme a podpísané štatutárnym zástupcom príslušnej IBM pobočky, budú platné.


Sme tu, aby sme Vám pomohli

Najčastejšie otázky

Connect with IBM Customer Support