Navigácia v primárnych záložkách
Navigácia v primárnych záložkách

Nájdite odpovede na Vaše otázky:

 


Ako si môžem prezerať moje zmluvy?

Informáciu o vašich možnostiach na prezeranie a vybavenie vašich zmlúv online môžete nájsť tu.


Prečo by som mal získať IBM užívateľské ID a heslo?

IBM uživateľské ID a heslo umožňujú prístup k našim online aplikáciám. Ďalšie informácie o registrácii.

Uveďte prosím nasledujúce údaje pri registrácii pre Vášho IBM uživateľského ID:

Nevyplnenie požadovaných polí zabráni užívateľovi v dokončení IBM registrácie.

Ako vyžaduje zákon o ochrane údajov, budete požiadaný odsúhlasiť, že IBM môže uchovať a použiť Vaše osobné údaje pre kontakt s Vami a tiež exportovať tieto dáta mimo krajiny vášho bydliska.


Koho môžem kontaktovať s otázkami ohľadne podpory hardvérových alebo softvérových zmlúv a súvisiacich cenových ponúk?

Pre všeobecné otázky ohľadom hardvéru a softvérovej údržby, prosím podajte online žiadosť.


Ako získam kópiu mojej zmluvy?

Prosím podajte online žiadosť.


Ako môžem vypovedať svoju softvérovú licenčnú zmluvu?

Pravidlá pre ukončenie licencií sa líšia v závislosti od typu softvéru: Passport Advantage SW licencie sú predplatené jednorázovým poplatkom a neumožňujú ich zrušenie. V prípade neobrdžania platby za ďalšie obdobie, bude automatické predĺženie týchto zmlúv po 59 dňoch zrušené.

Opakované mesačné licencie: Prosím, o zaslanie online požiadavky na zrušenie a uveďte:

Zákaznícke číslo
Meno
Telefónne číslo
E-mailovú adresu
Žiadosť o prerušenie

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: VŠETKY kópie softvéru, musia byť zničené podľa platného procesu o zrušení a potvrdenie o tejto skutočnosti musí byť priložené v oznámení o zrušení.

V prípade, že zariadenie bolo vyradené z produkcie, zákazník je rovnako povinný oznámiť túto skutočnosť do 30 dní od jeho vyradenia.


Ako môžem ukončiť svoju servisnú zmluvu?

Prosím o vyplnenie online žiadosti s uvedením čísla zmluvy a Vašich kontaktných údajov.

UPOZORNENIE: Pozorne si preštudujte podmienky ukončenia podpory a údržby Vášho zariadenia a podmienky platné pre softvérové ​​licencie.


Aké sú pravidlá pri ukončení pre zrušenie pokrytia údržby na mojom zariadení?

Môžete ukončiť štandardný údržbový servis na zariadení na jeden mesiac oznámením nám v prípade, že na tomto zariadení bola údržba najmenej 6 mesiacov. Neštandardné údržbové dodatky môžu mať doplňujúce termíny a podmienky na ukončenie príslušenstva.

Môžeme ukončiť štandardný údržbový servis na zariadení na tri mesiace písomným oznámením, pod podmienkou že na tomto zariadení bola údržba najmenej jeden rok. Ktokoľvek z nás môže ukončiť servis na zariadení ak si ten druhý nespĺňa svoje povinnosti týkajúce sa údržbového servisu.


Čo ak mám otázku o zmluvách, na ktorú tu nie je odpoveď?

Prosím podajte online žiadosť. Aby ste nám umožnili pomôcť Vám čo najlepšie, prosím uveďte čo najviac údajov.

Najčastejšie otázky

Všeobecné otázky
Zmluvy
Objednávky a dodávky
Inventár a údržba zariadenia
Faktúry a platby

 

Vaše požiadavky

Zadajte, prezerajte a sledujte Vaše online požiadavky.

Viac informácií

Vaše zmluvy online

Akceptujte a podpíšte Vaše IBM zmluvy elektronicky.

Viac informácií

Vaše objednávky

Prístup k aktuálnym objednávkam a informáciam ohľadom doručenia, vrátane podrobnosti o doručení zásielok.

Viac informácií

Vaše faktúry

Tu môžete opätovne získať, stiahnuť a vyťlačiť Vaše IBM faktúry a dobropisy.

Viac informácií

Vaš stav účtu

Pozrite si Váš kompletný stav účtov v rámci IBM na jednom mieste.

Viac informácií

Kontaktujte nás

Pozreli ste si sekciu Najčastejšie kladené otázky?

Vyberte si typ Vašej požiadavky

Connect with IBM Customer Support