Nájdite odpovede na Vaše otázky:

Ako si môžem prezerať moje zmluvy?

Informáciu o vašich možnostiach na prezeranie a vybavenie vašich zmlúv online môžete nájsť tu.

Prečo by som mal získať IBM užívateľské ID a heslo?

IBM uživateľské ID a heslo umožňujú prístup k našim online aplikáciám. Ďalšie informácie o registrácii.

Uveďte prosím nasledujúce údaje pri registrácii pre Vášho IBM uživateľského ID:

Nevyplnenie požadovaných polí zabráni užívateľovi v dokončení IBM registrácie.

Ako vyžaduje zákon o ochrane údajov, budete požiadaný odsúhlasiť, že IBM môže uchovať a použiť Vaše osobné údaje pre kontakt s Vami a tiež exportovať tieto dáta mimo krajiny vášho bydliska.

Koho môžem kontaktovať s otázkami ohľadne podpory hardvérových alebo softvérových zmlúv a súvisiacich cenových ponúk?

Pre všeobecné otázky ohľadom hardvéru a softvérovej údržby, prosím podajte online žiadosť.

Ako získam kópiu mojej zmluvy?

Ako môžem vypovedať svoju softvérovú licenčnú zmluvu?

Pravidlá pre ukončenie licencií sa líšia v závislosti od typu softvéru: Passport Advantage® SW licencie sú predplatené jednorázovým poplatkom a neumožňujú ich zrušenie. V prípade neobrdžania platby za ďalšie obdobie, bude automatické predĺženie týchto zmlúv po 59 dňoch zrušené.

Opakované mesačné licencie: Prosím, o zaslanie online požiadavky na zrušenie a uveďte:

Zákaznícke číslo
Meno
Telefónne číslo
E-mailovú adresu
Žiadosť o prerušenie

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE: VŠETKY kópie softvéru, musia byť zničené podľa platného procesu o zrušení a potvrdenie o tejto skutočnosti musí byť priložené v oznámení o zrušení.

V prípade, že zariadenie bolo vyradené z produkcie, zákazník je rovnako povinný oznámiť túto skutočnosť do 30 dní od jeho vyradenia.

Ako môžem ukončiť svoju servisnú zmluvu?

Prosím o vyplnenie online žiadosti s uvedením čísla zmluvy a Vašich kontaktných údajov.

UPOZORNENIE: Pozorne si preštudujte podmienky ukončenia podpory a údržby Vášho zariadenia a podmienky platné pre softvérové ​​licencie.

Aké sú pravidlá pri ukončení pre zrušenie pokrytia údržby na mojom zariadení?

Môžete ukončiť štandardný údržbový servis na zariadení na jeden mesiac oznámením nám v prípade, že na tomto zariadení bola údržba najmenej 6 mesiacov. Neštandardné údržbové dodatky môžu mať doplňujúce termíny a podmienky na ukončenie príslušenstva.

Môžeme ukončiť štandardný údržbový servis na zariadení na tri mesiace písomným oznámením, pod podmienkou že na tomto zariadení bola údržba najmenej jeden rok. Ktokoľvek z nás môže ukončiť servis na zariadení ak si ten druhý nespĺňa svoje povinnosti týkajúce sa údržbového servisu.

Čo ak mám otázku o zmluvách, na ktorú tu nie je odpoveď?

Prosím podajte online žiadosť. Aby ste nám umožnili pomôcť Vám čo najlepšie, prosím uveďte čo najviac údajov.


Sme tu, aby sme Vám pomohli

Najčastejšie otázky

Connect with IBM Customer Support