Splošne pogodbe

Te pogodbe so samo vzorci za referenčne namene in zato niso pravno zavezujoči. Pravno veljavna pogodbena dokumentacija je lahko drugačna. Pravno veljavne so samo tiste pisne pogodbe, ki jih je podpisala pooblaščena oseba s strani IBM-a.