Pristupite vašim IOS-ima online

Statements Online vam pružaju jedinstvenu lokaciju za sve vaše informacije o plaćanjima prema IBM-u. Lako možete da upravljate fakturama, odobrenjima i plaćanjima, uključujući:

Dodatne karakteristike

 

Naučite više

 

Počnimo


Obratite nam se za pomoć

Najčešća pitanja

Connect with IBM Customer Support