Pristupite Vašim informacijama on line

Pratite status Vaših narudžbina od trenutka Vašeg zahteva da same isporuke, uključujući i linkove u vezi sa transportom.

Pristup za neregistrovane korisnike: koristite kombinaciju Vašeg korisničkog broja i broja narudžbenice.

Pristup za registrovane korisnike: koristite Vaš IBM ID i lozinku. Kada se ulogujete, stičete pravo pristupa svim Vašim porudžbinama i mnogim drugim funkcijama.

Dodatne karakteristike

 

Naučite više

 

Počnimo


Obratite nam se za pomoć

Najčešća pitanja

Connect with IBM Customer Support