Vaše fakture

Pogledajte i štampajte Vaše fakture on line

Navigacija pomoću primarnih kartica
Navigacija pomoću primarnih kartica

Pristupite Vašim informacijama on line

Pristupite i upravljajte Vašim IBM fakturama on line.

Pristup za neregistrovane korisnike: koristite kombinaciju Vašeg korisničkog broja i broja fakture i Vaše email adrese kako biste pogledali ili štampali fakture.
Obaveštenje: ovakav pristup Vas ograničcava na samo 3 fakture, posle čega cete morati da se registrujete na Invoices On-Line.

Pristup za registrovane korisnike: koristite Vaš IBM ID i lozinku. Kada se ulogujete, stičete pravo pristupa svim Vašim fakturama, sa sledećim opcijama:

Ostale karakteristike

Naučite više

Počnimo

Kontaktirajte nas

Da li ste proverili najčećšća pitanja?

Odaberite vrstu Vašeg zahteva:
Najčešća pitanja

Frequently Asked Questions Opšta pitanja
Ugovori
Narudžbine i isporuka
Oprema i održavanje
Računi i plaćanje

 

Vaši zahtevi

Podignite, pogledajte i pratite on line zahteve.

Naučite više

Vasi online ugovori

Prihvatite i potpisite Vase IBM ugovore elektronski.

Naučite više

Vaše narudžbine

Pristupite Vašoj narudžbini i informacijama o isporuci, uključujući i linkove u vezi sa transportom.

Naučite više

Vaše fakture

Preuzmite i štampajte Vaše IBM fakture i odobrenja.

Naučite više

Vaši IOS-i

Pogledajte sve Vaše obaveze prema IBM-u na jednom mestu.

Naučite više


Connect with IBM Customer Support