Pronadjite odgovore na Vaša:

Kako da pristupim svojim fakturama/odobrenjima online?

Možete pristupiti svojim računima putem Invoices On-Line® alata.

Kako mogu da pogledam svoj Izvod za računa online?

Možete pristupiti svojim računima koristeći kartice kupca.

Načini plaćanja faktura?

Plaćanje se može izvršiti preko bankovnog računa ili čekovima.

Molimo Vas da cekove saljete na sledeću adresu:

IBM Serbia
Bulevar Mihaila Pupina 6,
11000 Beograd,
Srbija

Kontaktirajte nas za više informacija.

Koji je rok plaćanja za IBM fakture?

IBM računi dospevaju na dan prijema, kao što je navedeno u IBM ugovoru sa kupcem i u uslovima plaćanja na izdatim računima.

Kako se obračunavaju zatezne kamate?

Uslovi vezani za zatezne kamate su standarda praksa dobavljača, IBM je definiše u IBM Korisničkom ugovru ugovoru. Važeće kamatne stope su propisane Zakonom o Zakonodavstvu.

Kako mogu da zahtev IBM-u u vezi plaćanja/ isporuke?

Molimo pošaljite nam svoju potvrdu o uplati preko online zahteva.

Koga da kontaktiram za pitanja u vezi svoji faktura, uljučujući ispravke na fakturama ili kopije ?

Možete se raspitati o svojim računima ili pregledati njihov izgled putem Invoice On-Line® alata.

Možete takođe priložiti online zahtev.

Kako mogu da proverim stanje mog računa, uključujući i neplaćene fakture ili paćanja od strane IBM-a?

Možete pogledati status svojih računa koristeći kartice kupca. Saznajte više o karticama kupca. Ili nas kontaktirajte za više informacija.

Koga da kontaktiram za promenu adrese na fakturi?

Promena adrese na računu se može napraviti podnošenjem online zahteva.

Šta ako imam pitanje u vezi računa na koje ovde nije odgovreno?

Molimo podnesite online zahtev. Kako biste nam omogućili da Vam lakše pomognemo, molimo priložite što je moguće više informacija.


Obratite nam se za pomoć

Najčešća pitanja

Connect with IBM Customer Support