Najčešća pitanja

Računi i plaćanje

Navigacija pomoću primarnih kartica
Navigacija pomoću primarnih kartica

Pronadjite odgovore na Vaša:

 


Kako da pristupim svojim fakturama/odobrenjima online?

Mozes pristupiti svojim fakturama koristeći našu Invoices On-Line® aplikaciju (na engleskom jeziku).

Postoje dve opcije za pristup aplikaciji:

1. Za registrvoane korisnike: Ova opcija zahteva da unesete IBM Korisnički ID i lozinku i ovim dobijate pravo da pristupite informacijama o Vašem računu kod IBM-a. Mozete pogledati svoje fakture/odobrenja,a takodje cete imati pristup dodatnim funkcijama, kao sto su skidanje spiskova faktura, email notifikacije kada primite novu fakturu, i da postavljate pitanja (okvirno vreme za odgovor je 24 časa).

Ako već imate svoj IBM Korisnički ID i lozinku koristite opciju "Registruj se ovde", ako ne izaberite opciju 2 da ih kreirate. (Saznaj više o IBM Korisničkom IDu i registraciji). Kako biste završili registraciju, potrebno je da pratite nekoliko jednostavnih koraka koji će se pojaviti na ekranu. Primićete email za knformacijom da Vam je omogućen pristup.

2. Pristup za neregistrovane korisnike: Koristite kombinaciju korisničkog broja i Vaše email adrese kako biste pogledali fakture. (Ova funkcija ima limitran pristup na tri fakture, posle čega će biti potrebno da se registrujete).

Za više informacija i pomoć, molimo Vas da kontaktirate naš Korisnički servis na broj +381 11 20 13 500, od ponedeljka do petka, radno vreme od 09:00 do 17:00 časova.


Kako mogu da pogledam svoj Izvod za računa online?

Možete pronaći Vaše račune koristeći našu Izvodi online aplikaciju (na engleskom jeziku).

U ovoj aplikaciji možete pronaći ažurirane podatke o računima, odobrenjima, detaljima o načinu palaćanja, koji su završeni ili u statusu izrade. Takođe, možete da kreirate i odštampate reporte za određeni tip fakture ( za održavanje, kupovinu itd), za određeni vremenski period.

Potrebno je da prvo popunite IBM fromu za registraciju (na engleskom jeziku), gde je potrebno da upišete Vaš IBM User ID i lozinku, koje ćete sami odabrati, i koje će te koristit pri ulasku u bazu. Kako biste završili registraciju potrebno je da pratite uputstva koja će se pojavljivati na ekranu. Zatim ćete primiti mail sa potvrdom da Vam je odobren pristup u OnLIne Izvode.

Za više informacija i pomoć molimo Vas da kontaktirate korisnički servis na broj +381 (11) 20 12 500, od ponedeljka do petka, u periodu od 09:00 do 17:00 časova.


Zašto bih trebalo da otvorim IBM nalog?

IBM USER ID i lozinka Vam daju pristip korišćenju naših Web alata koji Vam mogu pomoći pri koriščenju Vašeg IBM naloga. Sa svojiom IBM korisničkim imenom možete zatražiti pristup on line alatima kao i da kreirate svoje zahteve u bezbednom okruženja.

Molimo Vas da ostavite sledeće podatke pri registraciji za IBM User ID :

Tačnost podataka je vrlo bitna za Vaše buduće internet transakcije i prava na web alate.

U slučaju da ne popunite bilo koje obavezeno polje, bićete sprečeni da otvorite IBM nalog.

Kao što je uredjeno lokalnim propisima o zaštiti podataka, biće potrebno da potvrdite da IBM može da korsti Vaše lične podatke kako bi Vas kontaktirali i da Vaše podake koristi izvan Vaše zemlje.


Koji je rok plaćanja za IBM fakture?

IBM fakture pristižu na plaćanje po prijemu računa, kao što je naznačeno u IBM Korisničkim ugovorima. U slučanju kvartalnog izdavanja računa (tj. za softver licence i održavanje), fakture se izdaju na početku kvartala i rok plaćanja je po prijemu računa. Plaćanja mogu biti i 30 dana od datuma prijema fakture, ili u slučaju kvartalnih faktura, 60 dana od prijema. Rok od 30 ili 60 dana može biti promenjen u nekim zemljama kao što je i navedeno u našim ugovorima.


Kako se obračunavaju zatezne kamate?

Uslovi vezani za zatezne kamate su standarda praksa dobavljača, IBM je definiše u IBM Korisničkom ugovru ugovoru. Važeće kamatne stope su propisane Zakonom o Zakonodavstvu.


Koga da kontaktiram za pitanja u vezi svoji faktura, uljučujući ispravke na fakturama ili kopije ?

Predstvnik Korisničke podrške će Vam rado pomoci u vezi Vaših faktura, na nekoliko načina. Mozete se raspitati o Vašoj fakturi ili pogedati je pomoću aplikacije Invoices On-Line® (na engleskom jeziku). Pri prvoj poseti, potrebno je da se registrujete, zatim mozete pogledati, selektovati i štampati svoju fakturu kao i postaviti pitanja vezana za nju.

Mozete takodje da pošaljete online zahtev ili da pozovitete Korisničku podršku na broj +381 11 20 13 500, od ponedeljka do petka, radno vreme od 9:00 do 17:00.


Koga da kontaktiram za promenu adrese na fakturi?

Adresa na fakturi može biti promenjena tako sto ćete poslati online zahtev ili ako posetiti aplikaciju Invoices On-Line® (na engleskom jeziku). Pri prvoj poseti, potrebno je da se registrujete, zatim mozete pogledati, selektovati i štampati svoju fakturu kao i postaviti pitanja vezana za nju.

Mozete takodje da pošaljete online zahtev ili da pozovitete Korisničku podršku na broj +381 11 20 13 500, od ponedeljka do petka, radno vreme od 9:00 do 17:00.


Kako mogu da proverim stanje mog računa, uključujući i neplaćene fakture ili paćanja od strane IBM-a?

Status Vaših faktura možete pogledati na Izvodi online (na engleskom jeziku). Ako prvi put koristite aplikaciju morate se registrovati kako biste mogli da proveravate plaćene i neplaćene fakture. Takodje, možete poslati online zahtev ili pozvati našu Korisničku podršku na broj +381 11 20 13 500, u toku radnog vremena.


Načini plaćanja faktura.

Plaćanje se može izvršiti preko bankovnog računa ili čekovima.

Molimo Vas da cekove saljete na sledeću adresu:

IBM Serbia
Bulevar Mihaila Pupina 6,
11000 Beograd,
Srbija

Pozovite nas na broj +381 11 20 13 500, od ponedeljka do petka, radno vreme od 09:00 do 17:00 časova, za više informacija.


Kako mogu da zahtev IBM-u u vezi plaćanja/ isporuke.

Molimo Vas da pošaljete zahtev preko - slanje zahteva online.


Šta ako imam pitanje u vezi računa na koje ovde nije odgovreno?

Predstavnik Korisničke podrške će rado odgovoriti na sva Vaša pitanja i možete ga pozvati na broj +381 11 20 13 500, od ponedeljka do petka, radno vreme od 09:00 do 17:00 časova. Mozete takodje da pošaljete online zahtev. Molimo vas da u Vaš zahtev uključite što više detalja, kako bismo vam što bolje pomogli.

Kontaktirajte nas

Da li ste proverili najčećšća pitanja?

Odaberite vrstu Vašeg zahteva:
Najčešća pitanja

Frequently Asked Questions Ugovori
Narudžbine i isporuka
Oprema i održavanje
Računi i plaćanje

 

Vaši zahtevi

Podignite, pogledajte i pratite on line zahteve.

Naučite više

Vaše narudžbine

Pristupite Vašoj narudžbini i informacijama o isporuci, uključujući i linkove u vezi sa transportom.

Naučite više

Vaše fakture

Preuzmite i štampajte Vaše IBM fakture i odobrenja.

Naučite više

Vaši IOS-i

Pogledajte sve Vaše obaveze prema IBM-u na jednom mestu.

Naučite više

Connect with IBM Customer Support