Pronadjite odgovore na Vaša:

Kako da pristupim svojim fakturama/odobrenjima online?

Možete pristupiti svojim računima putem Invoices On-Line® alata.

Kako mogu da pogledam svoj Izvod za računa online?

Možete pristupiti svojim računima koristeći kartice kupca.

Zašto bih trebalo da otvorim IBM nalog?

IBM korisničko ime i lozinka Vam daje mogućnost pristupa online alatima. Naučite više o registraciji.

Molimo podnesite sledeće informacije prilikom registracije za IBM korisničko ime:

Tačnost ovih informacija je vrlo bitna za buduće online transakcije i prava pristupa na online alate.

Ukoliko ne podnesete sve potrebne informacije, nećete biti u mogućnosti da dovršite IBM registraciju.

Po zakonu o zaštiti podataka, biće potrebno da potvrdite kako IBM može spremiti i koristiti Vaše lične informacije kako bi Vas kontaktirao i izvezao podatke izvan države Vašeg prebivališta.

Koji je rok plaćanja za IBM fakture?

IBM računi dospevaju na dan prijema, kao što je navedeno u IBM ugovoru sa kupcem i u uslovima plaćanja na izdatim računima.

Kako se obračunavaju zatezne kamate?

Uslovi o zateznim kamatama su normalna praksa dobavljača; IBM ih definiše u sklopu svojih ugovora, npr. IBM ugovor sa kupcem. Primenjive su zakonom propisane zatezne kamate.

Koga da kontaktiram za pitanja u vezi svoji faktura, uljučujući ispravke na fakturama ili kopije ?

Možete se raspitati o svojim računima ili pregledati njihov izgled putem Invoice On-Line® alata.

Možete takođe priložiti online zahtev.

Koga da kontaktiram za promenu adrese na fakturi?

Promena adrese na računu se može napraviti podnošenjem online zahteva.

Kako mogu da proverim stanje mog računa, uključujući i neplaćene fakture ili paćanja od strane IBM-a?

Možete pogledati status svojih računa koristeći kartice kupca.Saznajte više o karticama kupca.Ili nas kontaktirajte pomoću opcije Obratite nam se za pomoć.

Načini plaćanja faktura?

Plaćanje može biti izvršeno putem bankarskog prenosa, bankarskog računa ili čeka navodeći naše brojeve računa.
Informacije o bankovnom računu možete pronaći na izdatom računu.

Molimo pošaljite nam svoju potvrdu o uplati putem online zahteva.

Kako mogu da zahtev IBM-u u vezi plaćanja/ isporuke?

Molimo pošaljite nam svoju potvrdu o uplati preko online zahteva.

Šta ako imam pitanje u vezi računa na koje ovde nije odgovreno?

Molimo podnesite online zahtev. Kako biste nam omogućili da Vam lakše pomognemo, molimo priložite što je moguće više informacija.


Obratite nam se za pomoć

Najčešća pitanja

Connect with IBM Customer Support