Primary tab navigation

Standardowe umowy

Niniejsza Umowa ma jedynie charakter przykładowy i informacyjny; nie jest ona wiążąca dla Stron. Faktyczna Umowa zawarta z IBM może odbiegać od wskazanego powyżej wzoru. IBM pragnie jednocześnie podkreślić, że prawnie wiążącą umową jest wyłącznie taka umowa, która została sporządzona w formie pisemnej i podpisana przez upoważnionych przedstawicieli stosownego podmiotu IBM.

Często zadawane pytania

Umowy
Zamówienie i dostawa
Zasoby i serwisowanie
Faktury i płatności

 

Twoje zapytania

Utwórz, przeglądaj swoje zapytania w sieci.

Dowiedz się więcej

Twoje zamówienia

Monitoruj swoje zamówienia i informacje o dostawie zawierające odsyłacze do szczegółów wysyłki podawanych przez przewoźnika.

Dowiedz się więcej

Twoje faktury

Pobierz, drukuj swoje faktury IBM i faktury korygujące.

Dowiedz się więcej

Twoje wyciągi z rachunku

Przeglądaj swój wyciąg z rachunku IBM.

Dowiedz się więcej

Skontaktuj się z nami

Czy sprawdziłeś odpowiedzi na Często zadawane pytania?

Wybierz rodzaj zapytania:
Connect with IBM Customer Support