Standardowe umowy

Niniejsza Umowa ma jedynie charakter przykładowy i informacyjny; nie jest ona wiążąca dla Stron. Faktyczna Umowa zawarta z IBM może odbiegać od wskazanego powyżej wzoru. IBM pragnie jednocześnie podkreślić, że prawnie wiążącą umową jest wyłącznie taka umowa, która została sporządzona w formie pisemnej i podpisana przez upoważnionych przedstawicieli stosownego podmiotu IBM.