Vind het antwoord op uw vragen:

Hoe kan ik mijn facturen/creditfacturen online benaderen?

Hoe kan ik mijn rekeningoverzichten online bekijken?

U kunt de status van uw facturen bekijken via onze Statements online tool.

Waarom zou ik een IBM User ID en wachtwoord aanvragen?

Een IBM User ID en wachtwoord geeft u toegang tot onze online tools. Meer te weten komen over registratie.

Gelieve de volgende informatie te verschaffen wanneer u uw IBM ID en wachtwoord registreert:

Correctheid en details zijn uiterst belangrijk voor toekomstige online transacties en toegang tot onze online tools.

Gelieve op te merken dat het niet invullen van een van de verplichte velden voorkomt dat de gebruiker de registratie kan voltooien.

Zoals vereist door de lokale regels inzake gegevensbescherming, zal u ook worden gevraagd om te bevestigen dat IBM uw persoonlijke gegevens mag opslaan en gebruiken om met u op contact op te nemen en/of uw persoonlijke gegevens buiten uw land van verblijf mag gebruiken.

Wat zijn de vervaldata en betaaldata voor IBM facturen?

IBM facturen dienen betaald te worden zodra deze ontvangen zijn, zoals omschreven in de IBM Klantrelatie Overeenkomst en zoals vermeld in de betalingsconditities op uw factuur.

Hoe zit het met kosten voor late betaling?

Bepalingen met betrekking tot laattijdigheidskosten zijn gebruikelijk voor leveranciers. IBM definieert deze in contractuele overeenkomsten zoals bijvoorbeeld de IBM Klantrelatie Overeenkomst. De toegepaste statutaire rente percentages voor laattijdigheidskosten zijn omschreven in de commerciële schuldenwetgeving.

Waar kan ik terecht met vragen over mijn facturen, een factuurcorrectie of een kopie factuur?

U kunt navraag doen omtrent een factuur of een factuur bekijken via de Invoices On-Line® tool.

U kunt ook een online aanvraag indienen.

Aan wie kan ik een wijziging in het factuuradres doorgeven?

Een adreswijziging kan worden aangevraagd door een online aanvraag in te dienen.

Waar kan ik de status van mijn rekening vaststellen, inclusief openstaande facturen en betaalde facturen?

U kunt de status van uw factuur bekijken via onze Statements online tool. Kom meer te weten over Statements online.
U kunt ook contact met ons opnemen via een van de opties onder Wij staan voor u klaar.

Hoe kan ik een factuur betalen?

U kunt betalen via overschrijving, domiciliëring of cheque met vermelding van ons/onze factuurnummer(s). Onze bankgegevens kunt u op de factuur vinden.

Gelieve ons uw betalingsbevestiging op te sturen via een online aanvraag.

Waar kan ik terecht wanneer ik een vraag heb waarop hier geen antwoord gegeven is?

Gelieve een online aanvraag in te dienen. Om ons toe te laten u beter te helpen, gelieve zoveel mogelijk details te vermelden.


Wij staan voor u klaar

Veelgestelde vragen

Connect with IBM Customer Support