Vind het antwoord op uw vragen:

Hoe kan ik mijn facturen/creditfacturen online benaderen?

U kunt uw facturen bekijken via onze Invoices tool (in het Engels). 

Hoe kan ik een factuur betalen?

U kunt betalen via overschrijving, domiciliëring of cheque met vermelding van ons/onze factuurnummer(s). Onze bankgegevens kunt u op de factuur vinden.

Gelieve ons uw betalingsbevestiging op te sturen via een online aanvraag.

Wat zijn de vervaldata en betaaldata voor IBM facturen?

IBM facturen dienen betaald te worden zodra deze ontvangen zijn, zoals omschreven in de IBM Klantrelatie Overeenkomst en zoals vermeld in de betalingsconditities op uw factuur.

Hoe zit het met kosten voor late betaling?

Bepalingen met betrekking tot laattijdigheidskosten zijn gebruikelijk voor leveranciers. IBM definieert deze in contractuele overeenkomsten zoals bijvoorbeeld de IBM Klantrelatie Overeenkomst. De toegepaste statutaire rente percentages voor laattijdigheidskosten zijn omschreven in de commerciële schuldenwetgeving.

Aan wie kan ik een wijziging in het factuuradres doorgeven?

Een adreswijziging kan worden aangevraagd door een online aanvraag in te dienen.

Waar kan ik terecht wanneer ik een vraag heb waarop hier geen antwoord gegeven is?

Gelieve een online aanvraag in te dienen. Om ons toe te laten u beter te helpen, gelieve zoveel mogelijk details te vermelden.