Vind het antwoord op uw vragen:

Hoe kan ik mijn facturen/creditfacturen online benaderen?

Hoe kan ik mijn rekeningoverzichten online bekijken?

U kunt de status van uw facturen bekijken via onze Statements online tool.

Hoe kan ik een factuur betalen?

U kunt betalen via overschrijving, domiciliëring of cheque met vermelding van ons/onze factuurnummer(s). Onze bankgegevens kunt u op de factuur vinden.

Gelieve ons uw betalingsbevestiging op te sturen via een online aanvraag.

Wat zijn de vervaldata en betaaldata voor IBM facturen?

IBM facturen dienen betaald te worden zodra deze ontvangen zijn, zoals omschreven in de IBM Klantrelatie Overeenkomst en zoals vermeld in de betalingsconditities op uw factuur.

Hoe zit het met kosten voor late betaling?

Bepalingen met betrekking tot laattijdigheidskosten zijn gebruikelijk voor leveranciers. IBM definieert deze in contractuele overeenkomsten zoals bijvoorbeeld de IBM Klantrelatie Overeenkomst. De toegepaste statutaire rente percentages voor laattijdigheidskosten zijn omschreven in de commerciële schuldenwetgeving.

Waar kan ik terecht met vragen over mijn facturen, een factuurcorrectie of een kopie factuur?

U kunt navraag doen omtrent een factuur of een factuur bekijken via de Invoices On-Line® tool.

U kunt ook een online aanvraag indienen.

Waar kan ik de status van mijn rekening vaststellen, inclusief openstaande facturen en betaalde facturen?

U kunt de status van uw facturen bekijken op onze Statements online tool Leer meer over Statements OnLine. Of neem hier contact met ons op voor meer informatie.

Aan wie kan ik een wijziging in het factuuradres doorgeven?

Een adreswijziging kan worden aangevraagd door een online aanvraag in te dienen.

Waar kan ik terecht wanneer ik een vraag heb waarop hier geen antwoord gegeven is?

Gelieve een online aanvraag in te dienen. Om ons toe te laten u beter te helpen, gelieve zoveel mogelijk details te vermelden.


Wij staan voor u klaar

Veelgestelde vragen

Connect with IBM Customer Support