Aanvragen automatische incasso voor IBM Nederland

Aanvraag en goedkeuring voor automatische incasso dient compleet ingevuld te worden en door een daarvoor geautoriseerde persoon te worden ondertekend.

Wij verzoeken u vriendelijk de correcte en complete documentatie met het bijhorende formulier te versturen naar het volgende adres:

IBM Nederland B.V.
T.a.v. CF Accounts Receivable
Antwoordnummer 804
1000 SE Amsterdam

Het totaalbedrag van uw openstaande facturen zal van uw rekening worden afgeschreven conform de op de factuur aangegeven betalingsconditie.

Deze automatische incasso betreft alle IBM leveringen en diensten. Indien u enkele diensten of leveringen wilt uitsluiten, dan verzoeken wij u dit in uw correspondentie te vermelden.


Wij staan voor u klaar

Veelgestelde vragen

Connect with IBM Customer Support