Vind het antwoord op uw vragen:

Wat kan ik doen als mijn apparatuur niet werkt?

Hoe kan ik een kopie ontvangen van mijn onderhoudscontract of een overzicht van de machines die vallen onder een onderhoudscontract of nog garantie hebben?

Gelieve een online aanvraag in te dienen. Om ons toe te laten u beter te helpen, gelieve zoveel mogelijk details te vermelden (contractnummer of machine type en serienummer).

Wat kan ik doen als er onderhoud aan een machine uitgevoerd moet worden die niet onder een IBM onderhoudscontract valt?

Werk dat wordt uitgevoerd op machines zonder onderhoudscontract is factureerbaar voor onderdelen en arbeidsuren. Gelieve contact op te nemen met onze technische dienst om een storing te melden. Als u werd meegedeeld dat uw materiaal niet over een onderhoudscontract beschikt en u dit wenst te onderzoeken, gelieve dan het machine type en serienummer van uw machine te verifiëren en een online aanvraag in te dienen.

Hoe kan ik mijn onderhoudscontract verlengen?

Gelieve een online aanvraag in te dienen. Om ons toe te laten u beter te helpen, gelieve zoveel mogelijk details te vermelden (contractnummer of machine type en serienummer). U kunt ook contact met ons opnemen via een van de opties onder Wij staan voor u klaar.

Hoe voeg ik een machine toe, of beëindig ik een service inzake een onderhouds- of service contract?

Gelieve een online aanvraag in te dienen. Om ons toe te laten u beter te helpen, gelieve zoveel mogelijk details te vermelden.

Hoe meld ik aan IBM dat apparatuur is geretourneerd of verkocht aan een ander bedrijf?

Om een overdracht aan te geven van machines die werden teruggebracht naar IBM na de afloop van een leasecontract, of die werden verkocht aan een andere onderneming, gelieve ons dan de volgende informatie te verschaffen die nodig is om onze systemen te updaten:

Als het om een geleasete machine gaat die werd teruggebracht naar IBM Global Finance (IGF), gelieve dan de datum van transfer en het IGF offertenummer te vermelden (indien gekend).

Reden van eigendomsoverdracht.

Opmerking: Een maand vooropzeg is vereist voor onderhoudsgerelateerde kosten. De aangevraagde informatie zal ons helpen om de laatste dag te bepalen voor kosten op uw klantnummer.

Gelieve een online aanvraag in te dienen met de bovenstaande informatie.

Welke service krijg ik voor mijn Software Maintenance contract en wat is het gevolg als ik niet verleng?

Klanten dienen een Software Maintenance contract aan te schaffen (ook bekend als Software Subcription and Support) om het recht te verkrijgen op upgrades, updates en telefonische support. Klanten die kun bestaande subscription laten verlopen, moeten de software licentie vernieuwen (een nieuwe licentie aanschaffen) of voor vernieuwing betalen en of herinstallatie kosten betalen waarna zij een upgrade naar een nieuwe versie of vernieuwing kunnen ontvangen.

Wat is het gevolg als ik geen Software Maintenenance aanschaf, als ik de system software licentie koop, of als ik verlopen software onderhoud wil vernieuwen?

Er worden hervattingskosten of zogenoemde 'After License' kosten aangerekend om uw SW Maintenance Contract te starten of te hervatten in de volgende gevallen:
a) Als u ervoor kiest geen IBM Software Maintenance te bestellen op het moment van uw aankoop, of
b) Als u geen aanvraag tot verlenging van de IBM Software Maintenance indient op of vóór de vervaldatum (een aanvraag tot verlenging moet door IBM zijn ontvangen op of vóór de vervaldatum).
Voor meer informatie kunt u ons contacteren via een van de opties onder Wij staan voor u klaar.

Hoe kan ik softwarelicenties voor mijn machine krijgen?

Gelieve contact op te nemen met ons Key Management Service Center voor informatie omtrent software keys (in het Engels).

Hoe kan ik meer te weten komen over mijn softwareproducten die beschikbaar zijn tbv Passport Advantage®?

Bezoek de Passport Advantage® website (in het Engels) om te zien welke producten er beschikbaar zijn.

Hoe download ik mijn aangekochte software?

Hoe vind ik technische ondersteuning voor een product?

Ga naar het Support Portal en selecteer uw product in het Product Lookup veld (in het Engels).

Waar kan ik hulp krijgen omtrent recycleren?

Waar kan ik hulp vinden omtrent softwareapplicaties?

Voor hulp bij softwareapplicaties gelieven ons Handboek voor Ondersteuning van Applicaties (in het Engels).

Hoe start ik een grensoverschrijdende migratie van een softwareapplicatie (van één land naar een ander)?

Voor grensoverschrijdende migraties van softwareapplicaties, moet u een online aanvraag indienen (enkel beschikbaar in het Engels).

Gelieve op te merken dat een grensoverschrijdende migratie van een softwareapplicatie een uitzondering is en dat elke aanvraag apart zal worden geëvalueerd en goedgekeurd vooraleer er enige actie wordt ondernomen door IBM om de migratie in gang te zetten.

Eenmaal uw verzoek is ingediend, zult u automatisch worden geïnformeerd via e-mail wanneer uw verzoek werd toegewezen en afgerond. Hou ermee rekening dat dit proces enkele dagen in beslag kan nemen. Mocht u vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op via een van de opties onder Wij staan voor u klaar.

Wat zijn de regels voor de beëindiging van een onderhoudscontract op mijn materiaal?

U kunt standaard onderhoudsdiensten voor een machine opzeggen met een maand vooropzeg als de machine minstens 6 maanden onder onderhoudscontract staat. Niet-standaard onderhoudsaddendums kunnen bijkomende voorwaarden hebben wat betreft de beëindiging van onderhoud op materiaal.

We kunnen onderhoudsdiensten op een machine stopzetten met drie maanden vooropzeg, mits de machine minstens een jaar onder onderhoudscontract staat. Beide partijen kunnen de ondersteuning op gelijk welke machine stopzetten als de andere partij zijn verplichtingen volgens de onderhoudsovereenkomst niet naleeft.

Waar kan ik controleren of mijn machine onder garantie valt?

U kunt de status van uw garantie controleren via online warranty lookup met behulp van het type- en serienummer van uw product.

Wat als ik een vraag heb over een installatie overzicht of onderhoud die nog niet is beantwoord?

Gelieve een online aanvraag in te dienen. Om ons toe te laten u beter te helpen, gelieve zoveel mogelijk details te vermelden.


Wij staan voor u klaar

Veelgestelde vragen

Connect with IBM Customer Support