Vind het antwoord op uw vragen:

Hoe kan ik mijn contracten bekijken?

Informatie omtrent uw opties om uw contracten online te zien en te beheren vindt u hier.

Met wie kan ik contact opnemen inzake vragen over hardware of software onderhoudscontracten en hieraan gerelateerde prijsopgaven?

Voor algemene vragen omtrent hardware- of softwareonderhoud, gelieve een online aanvraag in te dienen.

Hoe kan ik een kopie van mijn contract ontvangen?

Hoe beëindig ik mijn software licentie contract?

De opzegvoorwaarden voor licenties variëren afhankelijk van de software: bij Passport Advantage® SW-licenties wordt een eenmalig bedrag voorafbetaald en is er geen opzeg nodig. De automatische verlenging van deze contracten wordt vanzelf opgezegd als er na 59 dagen geen betaling werd ontvangen.

Terugkerende maandelijkse licenties: Gelieve ons te informeren over opzegging via een online aanvraag, inclusief de volgende informatie:

BELANGRIJK: ALLE softwarekopieën moeten worden vernietigd volgens het opzegproces en de bevestiging hiervan moet in de opzeggingsaanvraag worden bijgevoegd.

U bent verplicht om 30 dagen vooraf kennis te geven tenzij uw geïnstalleerde machine ook niet langer in gebruik is.

Hoe beëindig ik mijn onderhoudscontract?

Gelieve een online aanvraag in te dienen met vermelding van uw contractnummer en uw contactgegevens.

U kunt standaard onderhoudsdiensten voor een machine opzeggen met een maand vooropzeg als de machine minstens 6 maanden onder onderhoudscontract staat. Niet-standaard onderhoudsaddendums kunnen bijkomende voorwaarden hebben wat betreft de beëindiging van onderhoud op materiaal

We kunnen onderhoudsdiensten op een machine stopzetten met drie maanden vooropzeg, mits de machine minstens een jaar onder onderhoudscontract staat. Beide partijen kunnen de ondersteuning op gelijk welke machine stopzetten als de andere partij zijn verplichtingen volgens de onderhoudsovereenkomst niet naleeft.

Wat kan ik doen als ik een vraag over een contract heb die niet is beantwoord?

Gelieve een online aanvraag in te dienen. Om ons toe te laten u beter te helpen, gelieve zoveel mogelijk details te vermelden.


Wij staan voor u klaar

Veelgestelde vragen

Connect with IBM Customer Support