Atrodiet atbildes uz Jūs interesējošiem jautājumiem:

Kā es varu apskatīt savus līgumus?

Informācija par jūsu iespējām, lai apskatītu un veikt darījumus Contracts OnLine var atrast šeit.

Ar ko man ir jāsazinās, ja ir jautājumi par aparatūras un programmatūras uzturēšanas līgumiem un saistītajiem cenu piedāvājumiem?

Par vispārīgiem jautājumiem par aparatūras vai programmatūras uzturēšanu, lūdzam iesniegt tiešsaistes pieprasījumu.

Kā es varu iegūt sava līguma kopiju?

Kā es varu lauzt programmatūras licences līgumu?

Licences izbeigšanas noteikumi atšķiras atkarībā no programmatūras: Passport Advantage® programmatūras licences tiek apmaksātas iepriekš uz noteiktu laiku un tām nav nepieciešama atcelšana. Šo līgumu automātiskā atjaunošana tiks automātiski atcelta pēc 59 dienām, ja netiks saņemts maksājums vai arī tiks saņemts maksājums.

Periodiskās ikmēneša licences: lūdzu, informējiet mūs, tiešsaistē iesniedzot pieprasījumu par atcelšanu, un norādiet:

SVARĪGI! VISAS programmatūras kopijas ir jāiznīcina atcelšanas procesā, un apstiprinājums par to jāiekļauj e-pasta ziņojumā.

Jums jāsniedz paziņojums 30 dienu laikā, ja vien nav pārtraukta arī datora, kurā programmatūra instalēta, izmantošana.

Kā es varu lauzt savu uzturēšanas līgumu?

Lūdzu, iesniedziet rakstisku pieprasījumu, norādot jūsu līguma numuru un kontaktinformāciju. Paziņojums jāparaksta un jānosūta uz šādu adresi:

SIA "IBM Latvija"
Bauskas iela 58a-12
Rīga, LV-1004
Latvija

vai pa faksu: +371 6707 0399

vai jāiesniedz jūsu pieprasījums tiešsaistē, va sazināties ar mums,izmantojot vienu no opcijām sadaļā Mēs esam šeit, lai palīdzētu.

Kādi ir izbeigšanas noteikumi anulējot uzturēšanas segumu manām iekārtām?

Jūs varat pārtraukt standarta tehniskās apkopes pakalpojumus iekartai brīdinot mums par vienu mēnesi iepriekš, ja tā ir bijusi par uzturēšana vismaz par 6 mēnešiem. Nestandarta uzturēšanas pielikumiem var būt papildus nosacījumi priekš iekārtas atcelšanai.

Mēs varam pārtraukt tehniskās apkopes pakalpojumus iekārtai trīs mēnešus iepriekš iesniedzot rakstisku paziņojumu, ja tehniskās apkopes pakalpojumi bija sniegti vai izmantoti vismaz vienu gadu. Jebkurš no mums var izbeigt servisu jebkurai Iekārtai ja otra puse nav izpildījusi savu pienākumu attiecībā uz tehniskās apkopes pakalpojumiem.

Kā rīkoties, ja uz mani interesējošo jautājumu par līgumu šeit nav sniegta atbilde?

Lūdzam iesniegt tiešsaistes pieprasījumu. Lai ļautu mums labāk palīdzēt jums, iekļaujiet pēc iespējas plašāku informāciju.


Mēs esam šeit, lai jums palīdzētu

Biežāk uzdotie jautājumi

Connect with IBM Customer Support