Leia vastused oma küsimustele:

Kuidas saada juurdepääs oma arvetele/kreeditarvetele veebis?

Arveid näeb läbi Invoices keskkonna. 

Kuidas maksta arvet?

Makseid saab sooritada pangaülekande, pangakviitungi või arvenumbreid sisaldava tšeki kaudu. Pangakonto teave on arvel.

Saatke oma makseaviis e-posti kaudu meiliaadressile IBM_Customer_Support_Estonia@ee.ibm.com.
Lisateabe saamiseks võtke meiega ühendust.

Mis on IBM-i arvete tähtajad ja maksekuupäevad?

IBM-i arved kuuluvad maksmisele arve kättesaamisel vastavalt IBM-i kliendilepingus kirjeldatud viisil. Kvartalipõhise arvelduse korral (nt teatud tarkvara litsentsitasude ja hooldustasude korral) väljastatakse arved kvartali alguses ja kuuluvad maksmisele arve kättesaamisel. Juhul, kui makse ei ole sooritatud 30 päeva jooksul alates arve väljastamise kuupäevast (või kord kvartalis väljastatavate perioodiliste tasude ettemaksuarvete puhul 60 päeva jooksul), võidakse kohaldada Kliendi suhtes viiviseid.

Ülaltoodud 30. ja 60. päeva võib teatud riikides vastavalt meie lepingutele lühendada.

Mida teha hilinenud makse viivistega?

Hilinenud makse viivistega seotud tingimused on hankijate üldine tava; IBM määratleb need oma lepingulistes kokkulepetes (nt IBM-i kliendilepingus). Kehtivad seadusejärgsed intressimäärad on kirjeldatud kaubanduslike võlgade hilinenud maksete seadusandluses (Late Payment of Commercial Debts).

Kuidas soovitada IBM-ile makset/makseaviisi?

Palun esitage maksekorraldus läbi veebipõhise taotluse keskkonna.

Kelle poole pöörduda oma arve aadressi muutmiseks?

Et arvel aadressi muuta, palun täitke taotlus veebis.

Mida teha siis, kui mu arveküsimusele pole vastatud?

Palun täitke taotlus veebis. Teie parimaks abistamiseks, palun lisage päringule võimalikult palju detailset infot.


Oleme siin selleks, et aidata

Korduma kippuvad küsimused

Connect with IBM Customer Support