Korduma kippuvad küsimused

Arved ja maksmine

Esmasel vahekaardil liikumine
Esmasel vahekaardil liikumine

Leia vastused oma küsimustele:

 


Kuidas saada juurdepääs oma arvetele/kreeditarvetele veebis?

Arvetele juurdepääsuks kasutage meie veebirakendust Invoices On-Line® (Inglise keeles).

Rakendusele juurdepääsuks on kaks võimalust.

  1. Registreeritud juurdepääs: Nõuab teie IBM Kasutaja ID ja parooli ja annab ligipääsu sinu IBM-i kontol olevale informatioonile. Saate kuvada kõiki oma arveid/kreeditarveid ja lisaks on teil juurdepääs lisafunktsioonidele, nt arvutustabeli allalaadimine, uute arvete meiliteatised ja arvete päringud (tavaliselt on vastamisaeg 24 tundi).

    Kui teil on juba IBM Kasutaja ID ja parool, siis 'Registreeri siin'. Vastasel korral valige selle loomiseks võimalus nr. 2. (Lisateave IBM Kasutaja ID ja registreerimise kohta).

    Registreerimise ja autoriseerimise lõpuleviimiseks peate järgima esitatud juhiseid. Teile saadetakse meilisõnumi, mis kinnitab teie juurdepääsuõigust.
     
  2. Külalise juurdepääs: Oma kliendinumbri, arvenumbri ja meiliaadressi kombinatsiooni abil saate arvet kuvada ja printida. (Arvestage, et funktsioonid on piiratud ja te saate kuvada vaid kolme arvet. Peale kolme arve kuvamist peate end registreerima).

Lisateabe või abi saamiseks pöörduge meie klienditoe meeskonna poole telefonil +372 6 600 800, esmaspäevast reedeni ajavahemikul 09:00 - 17:00.


Kuidas näha oma kontoteateid veebis?

Te saate vaadata kõiki kontoteateid läbi meie Kontoteadete aplikatsiooni (Inglise keeles) ;

Siia aplikatsiooni lisatakse arveid, kreeditite teateid, maksete staatuste detaile – kas lisatud või ootel. Te saate ka kindla aja vältel kindlat tüüpi arveid (näiteks hooldus- või ostuarveid jms) luua ja printida. Selleks on Teil vaja registreeruda IBM'i keskkonnaga, kus Teil palutaks täita taotlus, saamaks IBMi kasutajatunnus ja salasõna. Et registreerumine ja autoriseerimine oleks lõplik, on Teil vaja jälgida ekraanile ilmuvaid instruktsioone. Teile saadetakse e-mail, mis kinnitab Teie ligipääsu kontoteadetele veebis.

Lisainfo või abi saamiseks palun võtke ühendust meie Klienditoega esmaspäevast reedeni telefonil +372 6 600 800, kellaaegadel 09:00-17:00.


Miks ma vajan IBM Kasutaja ID-d ja parooli?

IBM User ID ja parooli abil on teil juurdepääs meie veebitööriistadele, mille abil saate oma IBM-i kontot hallata.IBM ID'ga saate taodelda ligipääsu erinevatele veebitööriistadele ja algatada päringuid turvalises veebikeskkonnas.

Sisestage oma IBM Kasutaja ID registreerimisel järgmised andmed.

Täpsus ja üksikasjalikkus on tulevate veebitehingute ja e-tööriistaõiguste jaoks väga oluline.

Arvestage, et nõutud väljade tühjaks jätmine takistab kasutajal IBM-i registreerimist lõpule viimast.
Vastavalt kohalikele andmekaitse eeskirjadele peate lisaks kinnitama, et IBM võib teie isikuandmeid teiega ühenduse võtmiseks talletada ja kasutada ning isikuandmeid asukohariigist välja eksportida.


Mis on IBM-i arvete tähtajad ja maksekuupäevad?

IBM-i arved kuuluvad maksmisele arve kättesaamisel vastavalt IBM-i kliendilepingus kirjeldatud viisil. Kvartalipõhise arvelduse korral (nt teatud tarkvara litsentsitasude ja hooldustasude korral) väljastatakse arved kvartali alguses ja kuuluvad maksmisele arve kättesaamisel. Juhul, kui makse ei ole sooritatud 30 päeva jooksul alates arve väljastamise kuupäevast (või kord kvartalis väljastatavate perioodiliste tasude ettemaksuarvete puhul 60 päeva jooksul), võidakse kohaldada Kliendi suhtes viiviseid.

Ülaltoodud 30. ja 60. päeva võib teatud riikides vastavalt meie lepingutele lühendada.


Mida teha hilinenud makse viivistega?

Hilinenud makse viivistega seotud tingimused on hankijate üldine tava; IBM määratleb need oma lepingulistes kokkulepetes (nt IBM-i kliendilepingus). Kehtivad seadusejärgsed intressimäärad on kirjeldatud kaubanduslike võlgade hilinenud maksete seadusandluses (Late Payment of Commercial Debts).


Kelle poole pöörduda, kui tekivad küsimused või probleemid arvete kohta, kaasa arvatud arvete paranduste ja koopiate kohta?

Klienditoe esindaja aitab teid kõigis teie arvete päringutes. Meiega saab ühendust võtta mitmel erineval viisil. Saate teha päringut oma arvete kohta või vaadata arveid veebirakenduse Invoices On-Line (Inglise keeles) abil. Esmakordsel külastusel peate end registreerima, kuid seejärel saate arveid kuvada, valida, printida ja edastada küsimusi või muudatusi arvete kohta.

Või edastage taotlus veebis. Abi saamiseks pöörduge meie klienditoe meeskonna poole telefonil +372 6 600 800, esmaspäevast reedeni ajavahemikul 09:00 - 17:00.


Kelle poole pöörduda oma arve aadressi muutmiseks?

Arve aadressi saab muuta, kui edastate taotluse veebis või Invoices On-Line (Inglise keeles) kaudu. Esmakordsel külastusel peate end registreerima, kuid seejärel saate arveid kuvada ja valida ning edastada kõik vajalikud muutmistaotlused. Esindaja teatab muudatuse lõpuleviimisest. Lisaks saate abi saamiseks pöörduge meie klienditoe meeskonna poole telefonil +372 6 600 800, esmaspäevast reedeni ajavahemikul 09:00 - 17:00.


Kuidas määratleda oma konto saldo seis, kaasa arvatud laekumata arveid ja IBM-i poolt saadud maksed?

Arve olekut saate vaadata Invoices On-Line (Inglise keeles) . Kui olete esmakordne kasutaja, peate avatud ja makstud arvete kuvamiseks end registreerima. Lisavõimalusena edastage taotlus veebis või helistada abi saamiseks tööajal meie klienditoe veebis telefonil +372 6 600 800.


Kuidas maksta arvet?

Makseid saab sooritada pangaülekande, pangakviitungi või arvenumbreid sisaldava tšeki kaudu. Pangakonto teave on arvel.

Saatke oma makseaviis e-posti kaudu meiliaadressile IBM_Customer_Support_Estonia@ee.ibm.com. Lisateabe saamiseks saate meie poole pöörduda ka telefonil +372 6 600 800, esmaspäevast reedeni ajavahemikul 09:00 - 17:00.


Kuidas soovitada IBM-ile makset/makseaviisi?

Meile makseaviisi saatmiseks edastage taotlus veebis.


Mida teha siis, kui mu arveküsimusele pole vastatud?

Klienditoe esindaja aitab teid rõõmuga teie arvepäringutes. Abi saamiseks helistage esindajale telefonil +372 6 600 800, esmaspäevast reedeni 09:00 - 17:00 või edastage taotlus veebis. Teie paremaks aitamiseks lisage võimalikult palju üksikasju.

Oleme siin selleks, et aidata

või helista meile telefoninumbril +372 6 600 800
(avatud esmaspäevast reedeni kella 09:00-17:00)

Tehnilised taotlused

Korduma kippuvad küsimused

Lepingud
Tellimused ja kohaletoimetamine
Seadmed ja hooldus
Arved ja maksmine

Võtke meiega ühendust

Vaadake ka Korduma Kippuvate Küsimuste alt?

Valige päringu tüüp:
 

Teie päringud

Päringute algatamine, vaatamine ja jälgimine.

Vaata lisaks

Teie tellimused

Ligipääs tellimustele ja kohaletoimetamise informatsioonile reaalajas.

Vaata lisaks

Teie arved

Arvete ja kreeditarvete leidmine, allalaadimine ja printimine.

Vaata lisaks

Teie avaldused

Vaadake kogu oma IBMi arvete ajalugu ühest kohast.

Vaata lisaks

Connect with IBM Customer Support