Standardní smlouvy

Tyto dokumenty slouží pouze pro informativní účely a nejsou tudíž závazné. Aktuální smlouvy IBM se mohou od těchto dokumentů lišit. Dále vezměte, prosím, na vědomí, že platné a závazné jsou pouze písemné smlouvy podepsané oprávněnými zástupci příslušné společnosti IBM.