Nalezněte odpovědi na Vaše dotazy:

Jak si mohu prohlédnout své smlouvy?

Informace o možnostech sledování a uzavírání Vašich smluv online naleznete zde.

Proč potřebuji IBM ID a heslo?

IBM ID a heslo Vám umožní přístup do našich webových aplikací. Více informací o registraci.

Při registraci Vašeho IBM ID uveďte, prosím, následující informace :

Je velmi důležité zadat přesné a podrobné údaje pro účely pozdějších online transakcí a využívání webových aplikací.

V případě, že nebude vyplněn některý z povinných údajů, nebude registrace dokončena.

V souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů (101/2000 Sb.) Vás rovněž požádáme o potvrzení, že IBM může uchovávat a využívat Vaše osobní údaje pro kontakt s Vámi a přesunout tyto údaje i mimo Vaši zemi trvalého pobytu.

Koho mohu kontaktovat s dotazem ohledně servisní smlouvy na hardware nebo software, případně cenové nabídky na servis?

Máte-li všeobecné dotazy ohledně hardwarové nebo softwarové podpory, prosím, zadejte požadavek online.

Jak mohu získat kopii své smlouvy?

Jak mohu ukončit svou smlouvu na softwarové licence?

Pravidla pro ukončení licencí se liší podle typu softwaru . Softwarové licence získané v Passport Advantage® jsou zaplacené jednorázovým poplatkem a není nutné je rušit. Automatická obnova smluv na podporu je automaticky zrušena po 59 dnech, pokud neobdržíme platbu.

Licence s periodickými poplatky: prosím, zadejte požadavek online a uveďte

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : v souladu s podmínkami pro ukončení musí být VŠECHNY kopie softwaru zničeny a tato skutečnost potvrzena v požadavku.

Výpovědní lhůta je 30 dní s výjimkou případů, kdy je rovněž ukončen provoz instalovaného stroje.

Jak mohu ukončit svou servisní smlouvu?

Zadejte požadavek online a uveďte číslo smlouvy a Vaše kontaktní údaje.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ : zde najdete pravidla pro ukončení servisních služeb pro Vaše zařízení a softwarových licencí.

Za jakých podmínek mohu ukončit servisní smlouvu pro moje zařízení?

Standardní servisní služby pro zařízení můžete ukončit s měsíční výpovědní lhůtou, pokud byly služby poskytovány alespoň 6 měsíců. Nestandardní servisní smlouvy mohou mít dodatečné podmínky pro ukončení.

IBM může ukončit servisní služby pro stroj na základě oznámení doručeného tři měsíce předem,pokud byla služba poskytována alespoň jeden rok. Obě strany mohou ukončit službu pro jakýkoli stroj, pokud druhá strana neplní své povinnosti týkající se servisních služeb.

Na koho se mohu obrátit, pokud mám jiný dotaz ohledně své smlouvy?

Prosím, zadejte požadavek online. Abychom Vám mohli lépe pomoci, uveďte, prosím, co nejvíce podrobností.