Навигация в първичен табулатор
Навигация в първичен табулатор

Стандартни договори

Настоящият договор е единствено образец, с цел запознаване и следователно няма обвързваща сила. Действащият договор на IBM може да бъде различен. В допълнение, моля да имате предвид, че единствено договори в писмена форма, подписани от лице надлежно представляващо съответната IBM организация се считат за валидни.Свържете се с нас

Проверихте ли в Често задавани въпроси?

Изберете вида на Вашата заявка:
Често задавани въпроси

Често задавани въпроси Общи въпроси
Договори
Поръчка и Доставка
Инсталирана база
Фактури и Плащания

 

Вашите запитвания

Подайте, вижте и проследете онлайн запитване.

Научете повече

Вашите Договори Онлайн

Приемeте и подпишете IBM договори по електронен път.

Научете повече

Вашите поръчки

Достъп в реално време до информация за поръчка и доставка, включително детайли за доставката чрез линкове към сайтове на превозвача.

Научете повече

Вашите фактури

Изтеглете, свалете и разпечатайте Вашите IBM фактури и кредитни известия.

Научете повече

Вашите извлечения

Вижте всичките си задължения за плащане към IBM на едно място.

Научете повече

Connect with IBM Customer Support