Стандартни договори

Настоящият договор е единствено образец, с цел запознаване и следователно няма обвързваща сила. Действащият договор на IBM може да бъде различен. В допълнение, моля да имате предвид, че единствено договори в писмена форма, подписани от лице надлежно представляващо съответната IBM организация се считат за валидни.
Ние сме тук, за да Ви помогнем

Често задавани въпроси

Connect with IBM Customer Support