IBM Cloud Computing.

Znížiť náklady.
Zvýšiť kvalitu dodávaných služieb.
Umožniť podnikové inovácie.Úvod

Cloud computing je de facto nový model využívania a poskytovania IT služieb s využitím internetových technológií. Predstavuje novú evolúciu paradigmu v oblasti konsolidácie, virtualizácie a poskytovania IT služieb.

Poďte sa s nami pozrieť na cloud detailnejšie.

Špecifikácie cloudu

Cloud computing v základe poskytuje konzumentovi IT prostriedkov nasledujúce služby:

Vyššie uvedené služby môžu byť členené na tzv servisné modely:

Existuje celá rada ďalších odnoží napr BpaaS (Business Process as a Service), DaaS (Desktop as a Service) a iné.

Popri vyššie uvedených servisných modeloch je k dispozícii ešte ďalšie delenie - a to z pohľadu implementácie - tzv implementačné modely:

Anatomický pohľad na cloud

Dnešné vnímanie cloud computingu je v IT aj v IT verejnosti relatívne široké. Pozrime sa na fundamentálne vlastnosti cloudu - inými slovami čo by mal cloud obsahovať, aby sme ho považovali za cloud.

Pre lepšie pochopenie si rozkliknite diagram napravo.

Medzi kľúčové (esenciálne) charakteristiky Cloudu patrí:

 1. Self-service; IT službu objednávam "samoobslužne"
 2. Služby vyberám zo štandardizovanej ponuky (katalógu)
 3. Služba je objednávaná automatizovane
 4. Cloud zaistí provisioning, tzn. pripraví službu na použitie
 5. Služby som schopný merať a účtovať tzv. "Pay-per-use"
 6. Flexibilné špecifikácia implementačných modelov
Kliknite na obrázok pre zväčšenie

Praktický príklad použitia cloudu

Užívateľom a konzumentom IT služieb je vo finále užívateľ. Preto je vo svete cloud computingu úloha človeka ako užívateľa cloudových služieb nezastupiteľná.

Poďme si vysvetliť fungovanie cloudu na 2 prípadoch - poďme riešiť rovnakú situáciu bez cloud computingu as ním.

Scenár:

Predpokladajme, že užívateľ (napr. projektový manažér) potrebuje na účely dôležitého projektu, firmy implementujúcej účtovný systém, server s operačným systémom Linux na dobu 1 roka tak, aby mohol úspešne zabezpečiť všetky činnosti spojené s implementáciou projektu.

Riešenie bez cloudu

Projektový manažér sa obráti na IT s požiadavkou na server s operačným systémom. Pre inicializáciu požiadavky obvykle vyplní formulár (papierový / elektornický) a po jeho schválení hierarchiou manažérov je jeho požiadavka spracovaná IT oddelením. IT zvyčajne nedisponuje voľnými kapacitami HW prostriedkov a preto je nutné server de-alokovať z iných projektov prípadne je server nutné zakúpiť. V prípade licencií operačného systému sa postupuje obdobne. Po doručení HW a SW do IT oddelenia IT manažér typicky pridelí inštaláciu a konfiguráciu vybranému pracovníkovi, ktorý server pripraví nainštaluje a nakonfiguruje a zapojí tak, aby bol pre potreby projektu k dispozícii.

Páči sa Vám tento scenár? Ako by ste odpovedali na tieto otázky:

 1. Ako dlho trvá vybavenie podobnej požiadavky v obvyklej IT spoločnosti?
 2. Čo s HW prostriedkami po 1 roku, kedy bude projekt ukončený?
 3. Ak je požiadavka vznesená ad-hoc, je IT schopné pružne reagovať?
 4. Pokiaľ dôjde k havárii a je potrebné reinštalovať Linux, je možné toto vykonať ihneď (do 30 minút)?
 5. Ak potrebujem pridať pamäť a disk, možno vybaviť danú požiadavku obratom?

Riešenie využívajúce cloud computing

Projektový manažér sa prihlási do samoobslužného portálu ponúkajúce IT služby. V servisnom katalógu vyberie Linuxový operačný systém, nakonfiguruje potrebnú SW a HW konfiguráciu, nastaví časový horizont 1 roka potrebný pre projekt. Po dokončení konfigurácie, ktorá trvá rádovo minúty, odošle stlačením tlačidla svoju požiadavku.

Požiadavka nášho projektového manažéra je v prostredí cloud computingu spracovaná a inicializuje proces na jej naplnenie. Vzhľadom k tomu, že ide z pohľadu IT o bežnú požiadavku (1 server s Linuxom), je schvaľovací proces riešený formou automatizovaného schvaľovania a zodpovední nadriadení nášho projektového manažéra sú iba notifikovaný e-mailom.

Po nevyhnutnom schválení (v našom prípade realizovanom plne automaticky) je spustený proces implementácie, v rámci ktorého sú v cloudovom prostredí alokované zdroje potrebné pre daný projekt. Tento proces alokácie označovaný aj ako "provisioning" je spustený ihneď a server je MAXIMÁLNE do 30 minút pripravený na okamžité použitie.

Po sprevádzkovaní servera, o ktoré sa postará prostredie cloud computingu automaticky je náš projektový manažér notifikovaný e-mailom o dostupnosti servera. V rovnakom e-maili nájde aj prihlasovacie údaje to daného systému.

Počas ročnej prevádzky je projektový manažér v mesačných intervaloch notifikovaný a získava reporty (prípadne faktúry) o prevádzke tohto servera.

Po roku prevádzky je vrátená virtuálna HW a SW infraštruktúra poskytovateľmi cloudu, ktorým môže byť IT, ale aj externý poskytovateľ. Projektový manažér tak dostane poslednú faktúru príp. report za prevádzkovanie požadovanej infraštruktúry

Výhody cloudu

Ak sa pozrieme na druhé riešenie (vyššie) trochu detailnejšie, je možné vidieť celý rad benefitov a výhod nielen technologického charakteru:

 1. Cena je vždy až na prvom mieste, ako by povedal klasik. Čo cloud computing rieši veľmi efektívne je práve model "Platím len za to čo používam". Projektový manažér nekupuje server ale server si na rok de-facto prenajíma. Nemusí riešiť čo so serverom po roku prevádzky.
 2. Samoobslužnosť dáva možnosť zadať požiadavku kedykoľvek. V tradičnom IT sú procesy, najmä tie schvaľovacie, ťažkopádne. Schválenie požiadavky v mnohých prípadoch ešte neznamená jeho naplnenie. Vo svete cloud computingu je BEŽNÁ požiadavka vybavená IHNEĎ bez zbytočného čakania!
 3. Štandardizácia v podobe servisného katalógu je ekvivalentom "jedálneho lístka" v reštaurácii. Je to zoznam služieb, ktoré IT poskytuje a ak chcete niečo špeciálneho, čo obyčajne v servisnom katalógu nenájdete, zvyčajne to trvá dlhšie a vybavenie požiadavky je vo finále aj drahšie. Cloud preto poskytuje a vybavuje bežné a rutinné požiadavky rýchlo a lacno. To je vo finále odmenou pre konzumenta služby.
 4. Flexibilita čiže schopnosť pružne reagovať na zmenu je kľúčovou vlastnosť v dnešnom IT. Ak vezmeme do úvahy modelový scenár, kedy projektový manažér potrebuje navýšiť pamäť, pridať disk, rozšíriť alebo skrátiť dobu "prenájmu" Linux serveru, toto všetko sú drobnosti, ktoré v dnešnom ne-cloudovom svete môžu komplikovať život nielen nášmu modelovému projektovému manažérovi.
 5. Využiteľnosť prostriedkov (utilizácie) Aby sme IT prostriedky využívali hospodárne, mala by ich využiteľnosť byť čo najvyššia. V prípade cloudu - ak prostriedky ďalej nepotrebujem, vraciam ich virtuálnu podobu späť k poskytovateľom, ktorý ich môže poskytnúť iným konzumentom. Štatisticky bolo dokázané, že v cloud prostredí je využiteľnosť zdrojov až 80% v porovnaní s tradičnými prostrediami, kedy je využiteľnosť do 30%. Nízka využiteľnosť je daná tým, že historicky sú HW prostriedky dedikované pre konkrétne účely a až príchod virtualizácie dramaticky posúva využiteľnosť IT prostriedkov k ich hospodárnemu prevádzky.

 

Začína sa nová éra

Informačné technológie sa rýchlo menia a v súčasnosti sú "neviditeľnou rukou", ktorá čoraz viac ovplyvňuje všetky aspekty nášho života. Elektrické siete, riadenie premávky, zdravotníctvo, vodárenstvo, potravinárstvo a energetika, spolu s väčšinou finančných transakcií po celom svete závisia od informačných technológií.

Cloud computing, ako nový model poskytovania IT prostriedkov, môže výrazne znížiť výdavky na IT prostriedky a ich zložitosť a zároveň zlepšiť optimalizáciu pre pracovné zaťaženia a zvýšiť úroveň poskytovaných služieb. Platforma Cloud computing je výrazne škálovateľná, poskytuje vynikajúce užívateľské skúsenosti a je charakteristická novou internetovou metódou hospodárenia.

Riešenia Cloud od IBM

Predstavujeme riešenia Cloud IBM Smart Business. Bez ohľadu na to, či sa rozhodnete používať Cloud postavený za vašim firewallom, alebo IBM Cloud, tieto bezpečné riešenia poskytovania výpočtového výkonu poskytujú výnimočnú správu služieb a nové možnosti nasadenia.


Vývoj a testovanie


IBM Smart Business Development and Test on the IBM Cloud: (US)
Urýchlite vývoj a testovanie vašich softvérových aplikácií s touto finančne výhodnou alternatívou ponúkanou v rámci IBM Software Delivery Services. Eliminujte oneskorenia v poskytovaní prostriedkov, zlepšite využívanie softvéru a znížte náklady na implementáciu vašich aplikácií.

Informačné riešenia


IBM Smart Analytics Cloud: (US)
Získajte okamžitý obchodný prehľad. Toto lokálne analytické riešenie vám umožní získavať a analyzovať údaje z rozličných zdrojov.

IBM Smart Business Storage Cloud: (US) Riaďte obrovské nároky na informácie a zároveň znížte náklady a umožnite zdieľanie súborov a spoluprácu v celej spoločnosti.

IBM Information Archive: (US)
Archivujte všetky typy informácií (napr. legislatívne), aby ste si udržali kontrolu nad nákladmi na IT, zvládali riziká a zvýšili produktivitu.

Riešenia pre pracovnú plochu a spoluprácu


IBM Smart Business Desktop: (US) Poskytuje prístup k aplikáciám, informáciám a prostriedkom vždy a všade. Predstavuje odolné a bezpečné prostredie pracovnej plochy za vašou bránou firewall alebo v prostredí IBM Cloud.

IBM LotusLive™: Odviažte potenciál vašich zamestnancov s prvotriednymi službami sociálnych služieb a nástrojmi na spoluprácu online, vrátane zdieľania súborov, webových konferencií a instant messaging.

IBM LotusLive iNotes™: Poskytnite celému podniku bezpečné služby Cloud pre správu e-mailov, kalendára a kontaktov.