Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (informacije za stranke) / (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE)

Za odpadno embalažo, odpadno električno in elektronsko opremo ter odpadne baterije in akumulatorje je zagotovljeno predpisano ravnanje v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l. RS, št. 84/06 z vsemi spremembami in dopolnitvami), Uredbo o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Ur.l. RS, št. 107/06 z vsemi spremembami in dopolnitvami) ter Uredbo o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji (Ur.l. RS, št. 03/10). Obveznosti so s pogodbami prenesene na družbo INTERSEROH.

Vso zbrano odpadno embalažo, električno in elektronsko opremo ter odpadne baterije in akumulatorje lahko naše končne stranke in poslovni partnerji oddajo v zbiralnice, vpisane v skupne načrte družbe INTERSEROH d.o.o.. Za brezplačno registracijo vašega odjemnega mesta ter informacije o vam najbližji zbiralnici, se lahko obrnete na družbo INTERSEROH d.o.o. na telefonsko številko 01 560 92 08 01 560 92 08 ali pa si več o tem preberete na spletni strani družbe INTERSEROH http://www.interseroh-slo.si/. Pri tem vas še opozarjamo, da v primeru, če bi želeli naročiti odvoz odpadne električne in elektronske opreme, krijete ta strošek sami, in sicer pod pogoji družbe INTERSEROH d.o.o., ki so vam dostopni na zgoraj opisani povezavi.

Informacija za predelovalce odpadkov

Na zahtevo in v skladu s trenutno veljavnim 15. členom Direktive Evropske Unije št. 2012/19 (EC), ki se nanaša na Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) in v skladu z njenimi ustreznimi premestitvami v nacionalno pravo Držav članic Evropske Unije, bo IBM zagotovil ustrezne informacije podjetjem, ki se ukvarjajo z recikliranjem, v skladu z ‘EICTA, CECED, AeA in EERA smernicami za skupno stališče glede implementacije 15. člena Direktive 2012/19 (EC) v zvezi z informacijami, ki so namenjene obdelovalcem odpadkov’. Za obravnavanje takšne zahteve morajo biti zahtevki posredovani v angleščini in morajo vsebovati naslednje informacije:


Podjetje/ Ime / Država:
Številka pooblastila/dovoljenja:
Telefonska številka:
Naslov elektronske pošte:
Ime kontaktne osebe:

Prosimo, da vaša vprašanja posredujete na enega od naslednjih naslovov: