Preskoči navigacijo

Sporočila za javnost

Uspešno zaključen že peti Zaposlitveni izziv letos

Ljubljana, 16. september – Danes se je odvil sklepni del že petega Zaposlitvenega izziva letos. Na slovesni prireditvi je minister za delo, družino in socialne zadeve dr. Ivan Svetlik podelil priznanja vsem udeležencem, predstavil finaliste in zmagovalca tokratnega Zaposlitvenega izziva, ki je potekal v sodelovanju s podjetjem IBM Slovenija.

Projekt Zaposlitveni izziv je novost v slovenskem prostoru in je namenjen spodbujanju zaposlovanja brezposelnih oseb in drugih iskalcev zaposlitve pri najboljših zaposlovalcih, ki so bili izbrani v okviru medijsko-raziskovalnega projekta Zlata nit.

Tokratni Zaposlitveni izziv, že peti zapored, je potekal v sodelovanju s podjetjem IBM Slovenija.
IBM je vodilno globalno podjetje na področju razvoja in proizvodnje najnaprednejših informacijskih tehnologij, ki v letošnjem letu obeležuje stoletnico delovanja. IBM Slovenija je bil finalist izbora Zlata nit 2009, kar pomeni, da gre za podjetje, ki veliko investira v razvijanje kakovostnih odnosov s sodelavci in okoljem, v katerem deluje, ter v ustvarjanje dobre organizacijske klime. To so tudi cilji projekta Zlata nit in Zavoda RS za zaposlovanje (Zavod), katerega glavna naloga je čim bolj učinkovito in uspešno pomagati brezposelnim in drugim pri iskanju primerne zaposlitve, po drugi strani pa tudi pomagati delodajalcem, da najdejo prave kandidate za prosta delovna mesta.

Potek dela
Glavni cilj Zaposlitvenega izziva je zaposliti visoko motivirane in talentirane brezposelne osebe na drugačen, interaktiven način - s tekmovanjem. Prav zato je Zavod je med osebami, prijavljenimi pri Zavodu, izbral kandidate, ki so se glede na ustrezno izobrazbo in izkušnje želeli preizkusiti pri reševanju problemske naloge.To je zasnovalo podjetje oz. bodoči delodajalec sodelujočih v Zaposlitvenem izzivu. Najboljši med izbranimi kandidati, ki z odličnostjo reši nalogo, dobi priložnost za zaposlitev pri delodajalcu za obdobje najmanj enega leta.

Podjetje IBM Slovenija je na tak način želelo izbrati novega sodelavca na delovno mesto Asistent v IBM Innovation Center Ljubljana. IBM-ov inovacijski center je bil odprt ob stoletnici IBM-a junija letos in je že 40-i tovrstni IBM-ov center na svetu. Zato da bi Zavod zagotovil čim večje število ustreznih oz. primernih kandidatov iz vrst brezposelnih oseb, je bilo o tem projektu in njegovem namenu obveščenih 49 kandidatov, na uvodno predstavitev projekta Zaposlitveni izziv je prišlo 39 oseb, za nadaljevanje pa se jih je odločilo 32. Vseh 32 je v okviru selekcijskega postopka opravilo psihodiagnostični preizkus. V ožji izbor se je uvrstilo 15 oseb, ki so bili dne 13. 9. 2011 povabljeni na sedež podjetja IBM Slovenija, in poleg predstavitve ter ogleda podjetja in IBM-ovega inovacijskega centra prejeli problemsko nalogo. 13 se jih je na koncu odločilo, da se preizkusijo v reševanju in predstavitvi problemske naloge.

Petčlanska strokovna komisija je med kandidati izbrala 3 finaliste, ki so prišli v najožji izbor. Na podlagi opravljenih intervjujev ter opravljene strokovne naloge je bil izbran eden, ki je za rešitev zastavljene problemske naloge dosegel najvišje število točk. Komisija je ocenjevala kandidate po vnaprej opredeljenih strokovnih merilih. Ta so se nanašala predvsem na veščine, ki jih delodajalec najbolj potrebuje na delovnem mestu, za katerega želi zaposliti nov kader, poleg tega se je upoštevala tudi izobrazba kandidatov, strokovna primernost rešitve naloge, organiziranost posameznika, slog izražanja oz. njegove mehke veščine ipd.

Poudarki glavnih govorcev na sklepni prireditvi Zaposlitveni izziv v IBM Slovenija

Dr. Ivan Svetlik, minister za delo, družino in socialne zadeve:
»Z Zaposlitvenim izzivom želimo doseči več ciljev: izboljšati želimo povezanost v delu z brezposelnimi osebami med ključnimi partnerji na trgu delovne sile, to so Zavod RS za zaposlovanje, gospodarstvo, mladi (mladinske organizacije) in izobraževalna sfera (srednje šole, fakultete, karierni centri). Na ta način želimo povečati zaposlenost, tako mladih kot starejših brezposelnih oseb, uveljaviti nov pristop v zaposlovanju ter tako približati zavod za zaposlovanje vsem kot institucijo, ki ponuja priložnosti. Tako dvigamo raven zadovoljstva brezposelnih oseb s storitvami Zavoda in jih dodatno stimuliramo za aktivacijo, za dodatno izobraževanje z reševanjem problemov. Zaposlitveni izziv pa je lahko tudi promocija delodajalcev in dobrih praks pri zagotavljanju najboljšega kadra za delodajalce tudi za najboljše.«

Roman Koritnik, generalni direktor IBM Slovenija:
»V IBM Slovenija smo 16. junija letos, ob obeležitvi stoletnice IBM-a, odprli regijski inovacijski center IBM Innovation Center Ljubljana. Povabilu k sodelovanju v projektu Zaposletveni izziv smo se z veseljem odzvali. V okviru projekta smo izbrali novega sodelavca za delovno mesto Asistent v IBM Innovation Center Ljubljana, in sicer tistega, ki nas je z izdelavo strategije trženja inovacijskega centra in izvirnimi idejami najbolj prepričal. Kot družbeno odgovorno podjetje se zavedamo, da je Zaposlitveni izziv pomemben s širšega družbenega vidika, saj prinaša nove priložnosti tako za iskalce zaposlitve, kot tudi za podjetje, ki na ta način pridobi kakovostnega sodelavca ter posledično zmanjšuje brezposelnost. Veselimo se že, da bomo z našim novim sodelavcem soustvarjali IBM-ovo zgodbo tako lokalno kot globalno, ter še posebej prihodnost našega inovacijskega centra.«

Andreja Sever, pomočnica generalne direktorice Zavoda RS za zaposlovanje:
»Zavod je letos že tretje leto zapored aktivno sodeloval v okviru medijsko raziskovalnega projekta Zlata nit, ki je posvečen zaposlovanju in razvoju človeških virov, saj je to povezano tudi z glavnimi aktivnostmi zavoda za zaposlovanje predvsem z vidika spodbujanja zaposlovanja in razvoja vseživljenjske karierne orientacije. Poleg tega je treba omeniti, da Zavod kot osrednja ustanova na trgu dela razpolaga z eno največjih baz iskalcev zaposlitve in brezposelnih oseb in prav je, da bogastvo ustvarjalnega potenciala, ki ga lahko najdemo med brezposelnimi osebami, naša družba uporabi. Tako lahko pomembno prispevamo k uresničevanju poslovnih ciljev posameznega podjetja in k večjemu blagostanju vse države, poleg tega pa preprečujemo dolgotrajno brezposelnost, ki prinaša veliko negativnih posledic in niso v korist niti posamezniku niti družbi kot celoti.«

Primož Zupan, vodja kabineta na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ter idejni vodja projekta Zaposlitveni izziv:
»Zaposlitveni izziv je priložnost za vsakega brezposelnega, da pokaže svoje znanje, kompetence in talente v pravi luči. Kadrovski razgovori sami po sebi ne zadoščajo več. Tako se prek predstavitve svojih sposobnosti po principu "vržen si v vodo in plavaj" najde najprimernejši kader za razpisano delovno mesto. Že 5. uspešno Zaposlitveni izziv letos dokazuje, da je kriza lahko tudi izziv tako za brezposelne osebe, delodajalce kot tudi za ustanove, pomembne na trgu dela.«

Pripis: Od leve proti desni: Roman Koritnik, generalni direktor IBM Slovenija, zmagovalka Zaposlitvenega izziva in bodoča sodelavka IBM Slovenija Mateja Gorše in dr. Ivan Svetlik, minister za delo, družino in socialne zadeve.

Pripis: Že petega Zaposlitvenega izziva letos, ki je potekal v sodelovanju s podjetjem IBM Slovenija, se je udeležilo 15 kandidatov.