Kollegor - kom igen!

Primary tab navigation

Secondary tab navigation

Kollegor - kom igen!

Som marknadschef tycker jag att jag lever och verkar i en otroligt spännande tid. Kunder och konsumenter är mer upplysta och har tillgång till mer information än någonsin tidigare. Vi – som medborgare och konsumenter - har fått helt nya sätt att utbyta åsikter och erfarenheter, inte bara med varandra utan också med de företag och organisationer vi interagerar med. Kanalerna vi kan använda för att kommunicera med våra målgrupper är nya och intressanta – och fler än vi kunde föreställa oss för bara några år sedan. Att förstå och nå just mina kunder på ett sätt som tilltalar dem, tror jag kommer att bli avgörande för framgång framöver. Det här kräver att vi som marknadschefer har förmåga att förstå, förutse och utnyttja allt detta nya. Och det är bråttom, för konkurrensen blir allt mer global och intensiv.

För att försöka förstå vad som påverkar marknadsföring idag, hur marknadsföring förändras framöver och varifrån den största påverkan kommer har vi på IBM intervjuat över 1 700 marknadschefer över hela världen. De största utmaningarna som mina marknadschefskollegor uppger att de har handlar om hur man utnyttjar sociala medier på ett bra sätt, hur man tar vara på och hanterar de enorma mängder data som finns i varje företag idag, och om hur man kan utnyttja det ökande antalet kanaler och mobila enheter i marknadsföringen. Det är kanske inte så förvånande.

IBM Global CMO Study
Kunder, företag och marknader är under stor förändring – det står helt klart. Det är dock inte riktigt lika lätt att se hur dessa förändringar kommer att påverka marknadschefernas jobb. För att bättre förstå utmaningarna och förändringarna som marknadschefer står inför har vi intervjuat över 1700 marknadschefer i 64 länder.

Det som får mig att höja på ögonbrynen är att mina marknadschefskollegor i Norden generellt sett uppfattar sig som mindre förberedda inom dessa viktiga områden än vad våra globala kollegor gör. Trots att vi i Norden ligger långt fram tekniskt, är ansedda som ”early adopters” och är de mest uppkopplade i världen är en större del av vår marknadsföring baserad på traditionella aktiviteter än vad den är globalt.

Nordiska marknadschefer oförberedda på den digitala omställningen
I en helt ny studie från IBM framkommer att nordiska marknadschefer har svårigheter att följa med i den digitala utvecklingen och riskerar därför att halka efter sina globala marknadschefskollegor.

De nordiska marknadscheferna anser sig också vara mindre förberedda än sina internationella kollegor på att mäta resultaten av sina marknadsinvesteringar och de anser inte heller att sociala medier är en viktig del i deras marknadsstrategier.

Jag vet att vi kan bättre än det här. Jag tror att vi måste arbeta mer med att få våra anställda att till fullo axla rollen som varumärkesbärare. Det är de anställda som förmedlar vilket slags företag vårt företag är, till kunder, potentiella kunder, och intressenter i alla möjliga sammanhang. Vår ”corporate character”, som vi på IBM kallar detta, är en tillgång som vi ska vårda och utnyttja. Vi ska också utnyttja all information som finns tillgänglig, inte bara för att lära känna våra kunder idag, utan också för att kunna förutsäga vad som kommer att vara rätt för dem framöver. Med rätt hjälp och stöd kan vi bättre förstå hur vi ska möta våra kunder i sociala medier och framförallt vilka aktiviteter som är lämpliga i vilka kanaler, för att på ett säkrare sätt kunna följa upp att våra marknadsinvesteringar ger önskad utdelning. Jag vet att vi kan – och nu är det upp till bevis!

Välkommen till evenemanget Smarter Business den 19 oktober
Det handlar om dig, dina kunder, dina leverantörer, dina medarbetare och hur du kan driva din verksamhet smartare.

Charlotta Wark
Marketing & Communications Leader, IBM Svenska AB.

 

Frågor?

Har du några frågor, kontakta Lotta Spangenberg.