Läs min krönika: HR för framtiden

Carina Stand, Personalchef, IBM Svenska AB

HR för framtiden

Att innovation och tillväxt i ett företag kräver att personalen kan samarbeta och att de har tillgång till kompetens och kunskap internt är en självklarhet. Hur vi HR-chefer agerar i dessa frågor är en helt annan femma. Utifrån min horisont tycker jag att många HR-chefers expertis har varit att öka eller minska arbetsstyrkan. Jag vill dock slå ett slag för förändrat fokus. Vi på HR måste bli bättre på att ta en aktiv roll som samverkansambassadörer och för att kunna göra det effektivt måste vi ha stenkoll på vår kompetenspool.

I en undersökning IBM nyligen genomförde med över 700 HR-chefer framgick att bara var tredje tyckte att de utnyttjade sin kompetenspool på ett effektivt sätt och att de hade förmåga att utveckla ny kompetens internt. Med den brist på kompetens många företag står inför, som HR-chef är detta allvarliga siffror. Grunden är att ha en metod och verktyg för kompetenskartläggning. Då är det lätt att se inom vilka områden kompetensbrist uppstår på både kortare och längre sikt, men också var kompetensreserver finns. Med en sådan kartläggning i botten kan du med god framförhållning vidareutbilda befintlig personal inom behovsområdena. Min erfarenhet är att detta inte bara ger en smidig resursförflyttning utan att det också skapar en kultur av rörlighet och utvecklingsmöjligheter som är attraktiv, särskilt bland yngre generationer.

Min kollega Martin Bergling, tog i en krönika upp att två av tre anställda tror att det finns kollegor som kan hjälpa dem göra jobbet bättre, men de vet inte hur de hittar dem. Det är beklagligt, och här har vi inom HR ett jättejobb att göra. Så mycket som 78 procent av HR-cheferna uppger också att de inte driver samverkan och kompetensdelning på ett effektivt sätt.

Jag tycker att det är oerhört viktigt att aktivt arbeta för förbättrat samarbete inom verksamheten. Det är inte bara en förutsättning för en effektiv och innovativ organisation, utan också ett absolut måste i en allt mer specialiserad och globaliserad värld. Det här är en hjärtefråga för mig och något jag arbetat aktivt med i min HR-roll. Det finns många verktyg som liknar de populära sociala media-plattformarna, men för säker intern användning. Se till att dessa kommer på plats. Skapa sedan aktivt en kultur där det premieras att dela med sig och profilera sin expertis. Cheferna måste vara föredömen. Med dessa parametrar bygger du en HR-funktion och en verksamhet för framtiden

Carina Strand
Carina Strand
Personalchef, IBM Svenska AB


2010 IBM Global CHRO Study
Ta del av IBMs världsomspännande HR studie.

Arbeta bortom gränserna
Insikter från mer än 700 HR-chefer visar imperativ för ett gränslöst arbetskraft

Social människa - Social mjukvara
Utnyttja informationen till affärsmässiga fördelar!

Digitalt social – framtiden är redan här

Förbättrat samarbete
Social mjukvara hjälper företag att skapa en effektivare kommunikation och bättre samarbete i hela organisationen, internt såväl externt.

Sätt användaren i centrum
Låt informationen komma till användaren, inte tvärtom!

Ett framtida måste

Ett förbättrat samarbete, internt såväl som externt, är inte bara en förutsättning för en effektiv och innovativ organisation, utan också ett måste i en allt mer specialiserad och globaliserad värld.

Med IBM Collaboration Solutions i företaget kommer ni att kunna ta samarbetet till nästa nivå, vill du veta hur? Kontakta mig så berättar jag mer.

James Ek James Ek, Chef IBM Collaboration Solutions Sverige

070-793 16 06
IBM Collaboration Solutions

Social Collaboration

Sogetis resa - från tanke till handling

Från topp- till samarbetsstyrda företag

IBM

Studien "Transform your business width Social and real-time collaboration" visar den nödvändiga omvandlingen

750 pixel overlay example