The Global CFO Study

Primary tab navigation

Secondary tab navigation

Världens ledande finanschefer har en klar (och kritisk) syn på framtiden.

The 2010 IBM Global CFO Study

Hur ska finanschefer skapa konkurrensfördelar för företaget i en miljö som ständigt förändras? Hur ska effektivitet och affärsinsikter finansieras?

I en smartare agenda för finanschefer kan dessa faktorer komma att spela en avgörande roll när ekonomiavdelningarna behöver fatta bättre, snabbare och säkrare beslut och finanschefen ska kunna hantera de komplexa och föränderliga ämnen som är aktuella för ledningsgruppen.

IBMs globala CFO-studie visar att finansavdelningarnas effektivitet är eftersatt. Särskilt när det gäller att ta ett bredare ansvar i frågor där företagets framgångar är helt beroende av finanschefens slutsatser. Studien avslöjar även att finanscheferna inte samarbetar tillräckligt nära med de andra i ledningsgruppen. Ett bättre samarbete är särskilt nödvändigt inom följande koncerngemensamma aktiviteter:

Ta dig tid att läsa studien och bilda din egen uppfattning. Utvärdera var ditt eget företag står och ta reda på hur du kan minska avstånden mellan din finansavdelning och företagets övriga ledningsgrupper.

IBM Globala CFO-studie "New Value Integrator" finns nu tillgänglig:

En sammanfattning av "The New Value Integrator" finns i två format:
Interaktiv rundtur i studien

Frågor?

Har du några frågor, kontakta Lotta Spangenberg.

Mer CFO material