Liikkeenjohdon konsultointi

IBM Strategy and Transformation Consulting

Miten yrityksesi suhtautuu markkinoiden muutoksiin?

Vanha kiinalainen sananlasku neuvoo, että muutoksen tuulten puhaltaessa on viisaampaa rakentaa tuulimyllyjä kuin suojamuureja. Tämä pätee varsinkin yritysmaailmassa, jossa muutosta ja sen aiheuttamaa epävarmuutta suurempi riski on tiukasti totutuista toimintatavoista kiinni pitäminen ympäröivän maailman muuttuessa jatkuvasti.

Liikkeenjohdon konsultoinnin palvelumme auttavat yritysjohtoa viemään läpi niin pienet kuin suuretkin muutokset, alusta loppuun asti. Ymmärrämme sekä liiketoiminnan että IT:n tarpeet, ja pystymme rakentamaan tarvittavat ratkaisut.

 • - Lue lisää...

  Muutoksen täytyy olla määrätietoinen projekti
  Onnistunut muutos tarvitsee yhteisesti hyväksytyn tavoitteen lisäksi tiedon siitä, miten ja milloin perille päästään. Kun ensimmäiset askeleet on otettu, polkua on kuljettava päättäväisesti. Syystä tai toisesta puolitiehen jääneitä muutosprojekteja näkee valitettavan usein. Otetaan kuvitteelliseksi esimerkiksi yritys, joka päättää vallata uusia markkinoita kansainvälisten yritysostojen kautta. Kasvun huumassa jätetään liiketoimintojen todellinen integrointi tekemättä ja annetaan kaikkien kukkien kukkia. Lopputuloksena on usein yritysrakenne, jossa samaa toimintoa tehdään ja tuetaan rinnakkain kymmenissä eri paikoissa. Syynä tilanteeseen on useimmiten konkreettisen tavoitetilan epämääräinen määrittely ja johdon sitouttaminen muutokseen. Muutoksen todellinen jalkauttaminen vaatii muutoksia liiketoimintamalleissa ja prosesseissa, useimmiten niitä tukevissa IT-järjestelmissä sekä erityisesti asiaan kuuluvien ihmisten toimintatavoissa. Puolitiehen jääneiden muutosprojektien tyypillisenä merkkinä onkin, että muutoksen toteuttamista ei ole varmistettu koko henkilöstön tasolla.

  IBM auttaa kulkemaan muutospolun alusta loppuun asti
  Liikkeenjohdon konsultointimme tähtää aina konkreettiseen ja menestyksekkääseen muutoksen toteutukseen. Ensimmäisessä vaiheessa autamme yritysjohtoa tekemään strategisia päätöksiä, joiden avulla liiketoimintaa ja yritystä voidaan kehittää haluttuun suuntaan. Käytössämme on tehokkaat menetelmät, joiden avulla suurestakin yrityksestä saadaan muodostettua yhtenäinen kuva, jota voidaan käyttää johdon keskustelun ja päätöksenteon tukemisessa. Näillä menetelmillä pystymme tulkitsemaan myös strategian vaikutuksia prosesseille, organisaatiolle, ja IT:lle. Strategiatyömme tuottaa näkemyksen lisäksi aina myös suunnitelman strategian toteuttamiseksi – laadimme vain toteutettavissa olevia strategiota.

  Strategian laadintaa seuraavassa vaiheessa tuemme asiakasta tarvittavien muutosten konkreettisessa suunnittelussa. Tyypillisesti määrittelemme tarvittavia muutoksia liiketoimintamalleihin, prosesseihin, organisaatioon ja järjestelmiin. Samassa yhteydessä arvioimme organisaation kykyä käytännön muutokseen, jonka pohjalta laadimme konkreettisen projektisuunnitelman koko muutoshankkeen läpiviemiseksi kaikilla tarvittavilla osa-alueilla.

  Itse muutoksen toteutusvaiheessa liikkeenjohdon konsultimme tyypillisesti tukevat asiakasta muutoksen johtamisessa varmistaaksemme onnistuneen toteutuksen johdon haluamalla tavalla. Meidän kanssamme yritysten on turvallista lähteä miettimään ja toteuttamaan muutosohjelmia.

Liikkeenjohdon konsultoinnin palvelumme auttavat ennakoimaan muutoksia ja hyödyntämään niiden tarjoamia mahdollisuuksia läpi koko arvoketjun. Muodostamme jalkauttamiskelpoisia strategioita ja mahdollistamme erottautumisen kilpailijoista teknologia-avusteisen transformaation kautta.

IBM strategy and transformation. Customer strategy. Operations and supply chain. Finance and risk. Organization and people. Technology strategy.

Strategiakonsultointi keskittyy siihen “mitä” yrityksessä tehdään; laadimme kasvua mahdollistavia ja kestävää kannattavuutta tukevia innovatiivisia liiketoiminta-, muutos-, ja IT-strategioita.

Toimintojen kehittäminen koskee sitä ”miten” liiketoimintaa toteutetaan; keskittyen tuotannon tehokkuuteen, tuotteiden ja palveluiden laatuun sekä taloudellisen suorituskyvyn ja riskien hallintaan.

Organisaation ja muutoshallinnan konsultointi käsittelee sitä ”kuka” liiketoimintaa toteuttaa; tukien organisaatiota muutoksen läpiviennissä sekä varmistaen, että yrityksestä löytyy oikeanlaista osaamista, kyvykkyyksiä ja johtajuutta.

 

Ota yhteyttä

Previous

Roope Hyöky Juuso Laatikainen Juha Sipola Janne Jalava
Next


Roope Hyöky
Johtaja, liikkeenjohdon konsultointi

 

Juuso Laatikainen
Liiketoimintastrategia

 

Juha Sipola
Teknologiastrategia

 

Janne Jalava
Liiketoiminnan transformaatio
Organisaatio ja muutoksenhallinta

 

IBM-tutkimuksia

IBM 2013 C-suite Study - Markkinointijohtajan näkökulma imageIBM 2013 C-suite Study - Markkinointijohtajan näkökulma
542 markkinointijohtajan näkemykset.

 

IBM 2013 C-suite Study - Henkilöstöjohtajan näkökulma imageIBM 2013 C-suite Study - Henkilöstöjohtajan näkökulma
Tutustu 342 henkilöstöjohtajan näkemyksiin.

 

IBM 2013 C-Suite Study - Tutustu 884 toimitusjohtajan näkemyksiin imageIBM 2013 C-Suite Study - Toimitusjohtajan näkökulma
Tutustu 884 toimitusjohtajan näkemyksiin.

 

IBM 2013 C-Suite Study - 1656 tietohallintojohtajan näkemykset imageIBM 2013 C-Suite Study - Tietohallintojohtajan näkökulma
1656 tietohallintojohtajan näkemykset.

 

IBM 2013 C-Suite Study - 576 talousjohtajan haastattelut. imageIBM 2013 C-Suite Study - Talousjohtajan näkökulma
576 talousjohtajan haastattelut.

 

IBM 2013 Global C-Suite Study - Yli 4000 C-tason johtajan haastattelut eri puolilta maailmaa imageIBM 2013 Global C-Suite Study
Yli 4000 C-tason johtajan haastattelut eri puolilta maailmaa

 

2011 IBM Global CMO Study image2011 IBM Global CMO Study
Tutustu yli 1700 markkinointijohtajan ajatuksiin!

 

2011 IBM Global CIO Study image2011 IBM Global CIO Study
“The Essential CIO”

 

2010 Global Chief Financial Officer Study image2010 Global Chief Financial Officer Study
"The New Value Integrator"