Liiketoiminnan
Analytiikka ja Optimointi

IBM Business Analytics and Optimization

Primary tab navigation

BAO strategia

Kokonaisvaltainen analytiikan hyödyntäminen lähtee yrityksen strategiasta. Autamme analytiikan tiekartan luonnissa niin että jatkossa analytiikkaa pystytään hyödyntämään kaikkialla organisaatiossasi. Liiketoiminnan seuraaminen ja ennakoiminen helpottuu, näkyvyys tulevaan paranee ja yrityksen riskit ovat hallinnassa. Autamme myös tarvittavan hallintomallin, prosessien ja arkkitehtuurien luonnissa analytiikan osalta – lopputuloksena yrityksen toimintoja tukevat joustavat, tehokkaat ja helposti ylläpidettävät analytiikkaratkaisut.

Tietojen integrointi ja mastertietojen hallinta

Laadukas tieto on edellytys menestyksekkäälle tiedolla johtamiselle. Autamme organisaatiotasi luomaan uutta arvoa yhtenäisellä tiedolla, tehostamaan prosesseja laadukkaalla tiedolla ja parantamaan kilpailukykyä liiketoimintatarpeita tukevalla tietoarkkitehtuurilla. Tietoarkkitehtuuri käsittää tiedon hallintamallin, tehokkaan tietojen integroinnin sekä mastertietojen hallinnan. Tehokkaalla tietoarkkitehtuurin tai sen osien jalkauttamisella voidaan merkittävästi parantaa tiedon laatua, vähentää turhan manuaalisen työn kustannuksia ja siirtää investoinnit enemmän lisäarvoa tuottaviin analytiikkaratkaisuihin. Yksi yhteinen tieto – yhdessä paikassa mahdollistaa menneen, nykytilan ja tulevan tiedon hallinnan johtaen yrityksesi menestykseen.

BI ja suorituskyvyn johtaminen

Datan muuttaminen informaatioksi helpottaa sen hahmottamista ja sisäistämistä. Organisaation suorituskyky riippuu yleensä päätöksentekijöiden kyvystä mitata ja ymmärtää liiketoiminnan menestystekijöitä sekä kyvystä reagoida niin nykyhetkeä koskeviin kuin tulevaisuuteen liittyviin päätöksiin ajoissa. BI-ratkaisuilla varmistamme, että organisaatiosi päätöksentekijöillä on aina – oikea tieto, oikeaan aikaan – visuaalisesti helposti käsiteltävässä muodossa – ajasta ja paikasta riippumatta.

Ennakoiva analytiikka ja optimointi

Yritykset, jotka ennakoivat tulevaisuuden muutoksia ja kykenevät optimoimaan jokapäiväistä toimintaansa menestyvät parhaiten. Analytiikkaratkaisuillamme pystymme merkittävästi kasvattamaan yrityksesi myyyntiä, kohdentamaan markkinointia, optimoimaan hinnoittelua, pienentämään riskejä sekä tehostamaan myyntitoiminnan ohjausta. Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämiseen ennakoivaa analytiikkaa voidaan käyttää esimerkiksi asiakkuuksien vaiheiden ennakointiin ja asiakaskokemuksen parantamiseen. Tilaus- ja toimitusketjun osalta kysyntäennusteen analysointi ja ennakointi, varastojen parempi hallinta ja ennakoiva huolto ovat esimerkkejä uudesta analyyttisesta ajattelusta. Talouden ohjauksen osalta esimerkiksi erilaisten skenaarioiden hallinta, käyttöpääoman analysointi tai väärinkäytösten ennakoiminen - auttavat yritystäsi omaksumaan uusia parempia toimintatapoja.

Takaisin liiketoiminnan konsultointipalveluihin

Ota yhteyttä asiantuntijaan

Anne Nahkala

BAO - konsultointiliiketoiminnan johtaja

IBM-tutkimuksia

  • IBM 2013 Global C-Suite Study

    Yli 4000 C-tason johtajan haastattelut eri puolilta maailmaa