Liiketoiminnan
analytiikka ja optimointi

IBM Business Analytics and Optimization

Yritys saa käyttövoimaa tiedon tulvasta. Tai hukkuu siihen.

Maailman datamäärä tuplaantuu joka toinen vuosi. Määrän ohella lisääntyy myös tiedon monimuotoisuus. Numeerisen aineiston kanssa useimmiten vielä pärjätään, mutta miten kerätä ja analysoida grafiikkaa, kuvia, vapaamuotoista tekstiä ja puhetta, joista modernin informaation valtavirrat muodostuvat?

Yritys, joka pystyy nopeasti ja luotettavasti seulomaan esiin olennaisen tiedon hektisestä infomerestä ja reagoimaan löytöihinsä nopeasti, on vahvoilla. Erityisesti toimialan murroskohdissa yritysten elinkelpoisuus punnitaan oikein ajoitetuilla ja oikeaan osuneilla toimenpiteillä.

  • - Lue lisää...

    Älykkäät tietostrategiat ja -järjestelmät muuntavat tietovirrat liikevoitoiksi

    Autamme organisaatiotasi luomaan ja kehittämään liiketoimintaasi tukevan tietostrategian. Autamme myös tunnistamaan ja ottamaan käyttöön oikeat liiketoiminnan analytiikan ja optimoinnin käytännöt sekä ratkaisut. Lisäksi tarjoamme palveluita niiden ylläpitämiseksi.

    Tuemme asiakkaitamme niin, että he pystyisivät optimoimaan omaa liiketoimintaansa nopeammin, vähäisin riskein sekä kustannustehokkaasti. Taloushallinto, myynti- ja markkinointi, asiakaspalvelu ja toimitusketjun hallinta ovat esimerkkejä niistä liiketoiminta-alueista, joissa oikeanlaisilla tietostrategioilla, käytännöillä sekä analytiikka- ja optimointiratkaisuilla luodaan todellista kilpailuetua. Analytiikka ja erityisesti ennakoiva analytikka ovat avainasemassa myös uusien liiketoimintainnovaatioiden syntymisessä.

BAO strategia

Kokonaisvaltainen analytiikan hyödyntäminen lähtee yrityksen strategiasta. Autamme analytiikan tiekartan luonnissa niin että jatkossa analytiikkaa pystytään hyödyntämään kaikkialla organisaatiossasi. Liiketoiminnan seuraaminen ja ennakoiminen helpottuu, näkyvyys tulevaan paranee ja yrityksen riskit ovat hallinnassa. Autamme myös tarvittavan hallintomallin, prosessien ja arkkitehtuurien luonnissa analytiikan osalta – lopputuloksena yrityksen toimintoja tukevat joustavat, tehokkaat ja helposti ylläpidettävät analytiikkaratkaisut.

Tietojen integrointi ja mastertietojen hallinta

Laadukas tieto on edellytys menestyksekkäälle tiedolla johtamiselle. Autamme organisaatiotasi luomaan uutta arvoa yhtenäisellä tiedolla, tehostamaan prosesseja laadukkaalla tiedolla ja parantamaan kilpailukykyä liiketoimintatarpeita tukevalla tietoarkkitehtuurilla. Tietoarkkitehtuuri käsittää tiedon hallintamallin, tehokkaan tietojen integroinnin sekä mastertietojen hallinnan. Tehokkaalla tietoarkkitehtuurin tai sen osien jalkauttamisella voidaan merkittävästi parantaa tiedon laatua, vähentää turhan manuaalisen työn kustannuksia ja siirtää investoinnit enemmän lisäarvoa tuottaviin analytiikkaratkaisuihin. Yksi yhteinen tieto – yhdessä paikassa mahdollistaa menneen, nykytilan ja tulevan tiedon hallinnan johtaen yrityksesi menestykseen.

BI ja suorituskyvyn johtaminen

Datan muuttaminen informaatioksi helpottaa sen hahmottamista ja sisäistämistä. Organisaation suorituskyky riippuu yleensä päätöksentekijöiden kyvystä mitata ja ymmärtää liiketoiminnan menestystekijöitä sekä kyvystä reagoida niin nykyhetkeä koskeviin kuin tulevaisuuteen liittyviin päätöksiin ajoissa. BI-ratkaisuilla varmistamme, että organisaatiosi päätöksentekijöillä on aina – oikea tieto, oikeaan aikaan – visuaalisesti helposti käsiteltävässä muodossa – ajasta ja paikasta riippumatta.

Ennakoiva analytiikka ja optimointi

Yritykset, jotka ennakoivat tulevaisuuden muutoksia ja kykenevät optimoimaan jokapäiväistä toimintaansa menestyvät parhaiten. Analytiikkaratkaisuillamme pystymme merkittävästi kasvattamaan yrityksesi myyyntiä, kohdentamaan markkinointia, optimoimaan hinnoittelua, pienentämään riskejä sekä tehostamaan myyntitoiminnan ohjausta. Asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämiseen ennakoivaa analytiikkaa voidaan käyttää esimerkiksi asiakkuuksien vaiheiden ennakointiin ja asiakaskokemuksen parantamiseen. Tilaus- ja toimitusketjun osalta kysyntäennusteen analysointi ja ennakointi, varastojen parempi hallinta ja ennakoiva huolto ovat esimerkkejä uudesta analyyttisesta ajattelusta. Talouden ohjauksen osalta esimerkiksi erilaisten skenaarioiden hallinta, käyttöpääoman analysointi tai väärinkäytösten ennakoiminen - auttavat yritystäsi omaksumaan uusia parempia toimintatapoja.

 

Ota yhteyttä

Previous

Anne Nahkala Tom Lindmark Petri Hyysalo
Next


Anne Nahkala
BAO -
konsultointiliiketoiminnan johtaja

 

Tom Lindmark
Johtava konsultti, Business Manager
- Business Intelligence -ratkaisut
- Tiedon hallinta ja integrointi
- Tietovarastointi
- Mastertiedon hallinta
- Big Data

 

Petri Hyysalo
Johtava konsultti, Business Manager
- Strategia, analytiikka ja optimointi
- Tiedolla johtaminen
- Teollinen Internet

 

IBM-tutkimuksia

IBM 2013 C-suite Study - Markkinointijohtajan näkökulma imageIBM 2013 C-suite Study - Markkinointijohtajan näkökulma
542 markkinointijohtajan näkemykset.

 

IBM 2013 C-suite Study - Henkilöstöjohtajan näkökulma imageIBM 2013 C-suite Study - Henkilöstöjohtajan näkökulma
Tutustu 342 henkilöstöjohtajan näkemyksiin.

 

IBM 2013 C-Suite Study - Tutustu 884 toimitusjohtajan näkemyksiin imageIBM 2013 C-Suite Study - Toimitusjohtajan näkökulma
Tutustu 884 toimitusjohtajan näkemyksiin.

 

IBM 2013 C-Suite Study - 1656 tietohallintojohtajan näkemykset imageIBM 2013 C-Suite Study - Tietohallintojohtajan näkökulma
1656 tietohallintojohtajan näkemykset.

 

IBM 2013 C-Suite Study - 576 talousjohtajan haastattelut. imageIBM 2013 C-Suite Study - Talousjohtajan näkökulma
576 talousjohtajan haastattelut.

 

IBM 2013 Global C-Suite Study - Yli 4000 C-tason johtajan haastattelut eri puolilta maailmaa imageIBM 2013 Global C-Suite Study
Yli 4000 C-tason johtajan haastattelut eri puolilta maailmaa

 

2011 IBM Global CMO Study image2011 IBM Global CMO Study
Tutustu yli 1700 markkinointijohtajan ajatuksiin!

 

2011 IBM Global CIO Study image2011 IBM Global CIO Study
“The Essential CIO”

 

2010 Global Chief Financial Officer Study image2010 Global Chief Financial Officer Study
"The New Value Integrator"