Business Analytics and
Optimization Services

Master Data Management

Master Data Management

Master Data Management er ikke en teknisk deciplin, men nærmere en paraply af metoder og handlinger.
MDM dækker over hvorledes vi styrer samarbejde via processer og de data som bæres gennem disse.
Hvilke Data adresseres som Master Data?
Master Data er ikke de transaktionelle data, men de data som tilføjer struktur og dimensionalitet til transaktionelle data.
Eksempler herpå kunne være : Kunder, leverandører, produkter, ansatte, konti, lokationer mm.
Hvad er de typiske fordele ved at gennemfører et MDM initiativ?
Forbedret Data Kvalitet er en af de mest oplagte og synlige fordele, men også Forretnings Processerne vil opleve en positiv samt optimerende udvikling. Klart defineret ansvaret og ejerskabet for data er en nødvendighed for at strømligne indhold og betydning. På en nem og overskuelig måde opnåes et konsolideret sæt af data med et 360○ Perspektiv.

MDM Paraplyen dækker over forskellige tiltag så som...
MDM Strategy: TOP DOWN er en tilgang med formulering af klar vision, strategi og roadmap. En BUTTOM UP tilgang baseres på et brændende problem, og bruger dette til at opbygge og sælge konceptet et skridt ad gangen. Derigennem beviser denne tilgang sit værd gennem direkte og synlige fordele.
Data Governance: Er grundlæggende de regler og procedurer man lægger til grund for data forvaltningen. Ved at være reaktiv, renses data for dubletter og manglende dataområder udbedres. Hvis man derimod udformer en proaktiv strategi, vil man sikre et dedikeret fokus på organisation, processer, ansvar, ejerskab og ansvarlighed.
Monitoring: Gennem Key Performance Indicators udstilles problemets omfanget i f.eks. data kvalitet, og samtidigt indikeres trends. Således skabes der overblik og muligt at synliggøre om data kvalitet forbedres eller forværres.
Master Data Architecture: Valg af strategi for System of Entry (SOE) og System of Record (SOR)
Data harmonization: Er den process som konsoliderer Master Data i flere forskellige systemer, således der skabes et harmoniseret sæt af stamdata uden dubletter og i et standardiseret format.

IBM SmarterAnalytics

Business Intelligence
IBM Smarter Analytics Korrekt og præcis information til tiden er grundestenene i Business Intelligence. IBM Smarter Analytics har gennem mange års erfaring udviklet ekseptionelle kompetencer på netop BI-området. BI løsninger er i høj grad med til at vedligeholde og udvikle forretningen, så det er muligt at træffe rationelle ”best choice” beslutninger. Rapportering, analyse, budgettering samt måling af profit er blot få af de BI-fordele, der er med til at skabe indsigt i business performance, og dermed skabe fundamentet til optimering af forretningen.

BI løsninger er ikke udelukkende et IT-drevet område, som kan implementeres og afsluttes, men nærmere en process, der kræver samarbejde mellem alle stakeholders. De BI løsninger som er drevet af et specifikt behov fra forretningen, vil hurtigst fremvise synlige resultater. For at information bliver værdifuld for virksomheden, er det vigtig at forstå og følge end-users for at finde frem til det egentlige behov.
Virksomhedens mål, bekymringer og forventninger synes hermed essentielle at definere inden selve BI løsningen søsættes. Desuden vil det være relevant at undersøge, hvordan informations-brugerne vil anvende data, såsom hvilke typer rapporter der ønskes og hvordan informationsdeling håndteres.

For yderligere info om fordelene ved IBM’s BI løsninger se.....
http://www01.ibm.com/software/dk/data/cognos/solutions/industry/
Eller kontakt BI-konsulent Stephan Riise

Global Business Services overblik

For Spørgsmål angående IBM MDM kontakt

Jørgen Guldmann
MDM Konsulent
Business Analytics and
Optimization Services

For spørgsmål angående IBM BI kontakt

Måns A. Hasselstrøm
BI Konsulent
Business Analytics and
Optimization Services